Skip to main content

Kapitalförvaltare blir av med SwedSec-licens

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 11:45 CEST

Den SwedSec-licensierade kapitalförvaltaren hade lånat pengar av en kund hos det företag där han var anställd. Dessutom hade han lämnat oriktiga uppgifter i sina kostnadsräkningar för representation vid ett flertal tillfällen. Hans SwedSec-licens har återkallats.

Licenshavaren hade lånat 100 000 kr från en tidigare kund till företaget och vid upprepade tillfällen lämnat osanna uppgifter om detta på direkta frågor från företagets risk management-avdelning.

Företaget har dessutom funnit att licenshavaren vid ett flertal tillfällen oriktigt begärt ersättning för representation där personer han angivit aldrig deltagit.

Disciplinnämnden anser att agerandet - att låna pengar av en kund - bryter mot företagets interna riktlinjer eftersom det utgör en potentiell intressekonflikt som negativt kan komma att påverka förtroendet för företaget. Vidare står licenshavarens osanna uppgifter om lånet till företagets risk management-avdelning i uppenbar strid med riktlinjerna. Vad avser licenshavarens oriktiga uppgifter i sina kostnadsräkningar anser nämnden att detta innebär ett allvarligt åsidosättande av vad som ålegat honom i tjänsten.

Sammantaget anser Disciplinnämnden att en återkallelse av licensen är ofrånkomlig. Med hänsyn till licenshavarens långa tjänstgöring utan anmärkning och till de angivna personliga skälen av tillfällig art görs återkallelsen tidsbegränsad till slutet av året.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa på www.swedsec.se

För ytterligare information kontakta:

Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15, 070-496 73 98, katarina@swedsec.se

 

 

SwedSec AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test, och genom att licensen kan återkallas vid regelbrott. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 171 företag är anslutna till SwedSec och cirka 8 200 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy