Skip to main content

Mäklare tilldelas varning av SwedSecs disciplinnämnd

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 10:45 CEST

Mäklaren har utfört derivattransaktioner utan kunders samtycke och har därmed överskridit sina befogenheter. Mäklaren har också brutit mot företagets interna regler för dokumentation.

Utredningen visar att mäklaren har utfört derivattransaktioner för två kunders räkning utan att kunderna på förhand har samtyckt till alla villkor i derivatkontrakten. Därmed har mäklaren utfört arbetsuppgifter som han saknade befogenhet för. Dessa transaktioner har skett under minst ett års tid.

Därutöver har mäklaren inte tydligt dokumenterat de överenskommelser han har träffat med kunderna. Det strider mot företagets interna regler.

Disciplinnämnden tilldelar mäklaren en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa << här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15, 070-496 73 98 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappers­marknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 174 företag är anslutna till SwedSec och ca 9 700 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy