Skip to main content

Rekordökning i antal licensierade under finanskrisen

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 08:00 CET

Antalet SwedSec-licensierade på finansmarknaden (rådgivare, förvaltare, analytiker, mäklare, med flera), ökade rekordartat under 2009. Antal licensierade uppgick per den 31 december 2009 till 7597 (6 870) st, vilket är en ökning med 10 % jämfört med 31 december 2008.

Till SwedSec ansluter sig företag med tillstånd från Finansinspektionen såsom banker, mäklarfirmor, fondförvaltare, kapitalförvaltare, försäkringsbolag och försäkringsförmedlare.

”Vi hade räknat med att finanskrisen skulle kunna medföra att antalet licensierade till och med skulle minska under 2009. Men i stället slog vi rekord i ökat antal licensierade - helt fantastiskt! Jag är imponerad av finansbranschens ansvarstagande och tilltro till SwedSecs självreglerande funktion”, säger Katarina Lidén, vd för SwedSec.

De flesta banker och mäklarfirmor på finansmarknaden är anslutna till SwedSec. Målsättningen för de kommande åren är att nå samma starka anslutning hos försäkringsbolag, fondbolag och försäkringsförmedlare. 


För ytterligare information kontakta:

Katarina Lidén, vd, 08-56 26 0715, 070-4967398, katarina@swedsec.se

SwedSec AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappersmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test, och genom att licensen kan dras in vid regelbrott. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. Drygt 150 företag är anslutna till SwedSec och cirka 7500 av deras anställda är SwedSec licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy