Skip to main content

SwedSec återkallar bolånehandläggares licens

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2019 09:38 CEST

Bolånehandläggaren har inte överlämnat dokument som avvek markant från andra handlingar i två kreditärenden vilket lett till att bolåneansökningar beviljats på felaktiga grunder.

Handläggaren tog emot en mängd olika och motsägelsefulla versioner av bland annat lönespecifikationer, arbetsgivarintyg och bostadsöverlåtelseavtal. Han reagerade dock inte på detta utan la endast fram några av handlingarna till beslutsfattaren som i och med det fattade beslut på felaktiga grunder. Vid en korrekt hantering borde avvikelserna ha upptäckts och lett till misstankar om dokumenten var riktiga. Några av dokumenten som innehöll kunders personuppgifter e-postade handläggaren dessutom till sitt privata e-postkonto. Agerandet strider mot företagets interna regler vilka har sin grund i lag.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att handläggaren har haft graverande brister i sin hantering av kreditärendena. Genom agerandet har företaget riskerat att utnyttjas för penningtvätt och utsättas för annan brottslighet. Detta riskerar även att skada förtroendet för företaget och finansmarknaden. Överträdelserna är så allvarliga att handläggaren inte anses lämplig som licenshavare. Därför återkallas handläggarens licens.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 192 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.