Skip to main content

SwedSec återkallar företagsrådgivares licens

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2019 12:26 CEST

Företagsrådgivaren har allvarligt brustit i hanteringen av kreditärenden och anses inte lämplig som licenshavare.

I tretton kreditärenden har företagsrådgivaren inte kontrollerat den angivna inkomsten som tydligt avvek från den som framgick av kreditupplysningen. I två ärenden tog rådgivaren inte hänsyn till att det fanns betalningsanmärkningar och ärenden har inte förts vidare till korrekt beslutsinstans. Bristerna har lett till att krediter har beviljats på felaktiga grunder och trots att kalkylen inte gått ihop. Rådgivaren har dessutom hanterat kunder med förhöjd riskprofil felaktigt. Han har även gjort andra överträdelser. Rådgivarens agerande strider mot företagets interna regler som grundar sig på lag och Finansinspektionens föreskrifter.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivaren allvarligt har brustit i sitt arbete och att det är fråga om ett flertal överträdelser som pågått under en längre tid. Rådgivaren har utsatt både företaget och kunderna för ekonomiska risker. Företaget har också riskerat att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Rådgivaren anses olämplig som licenshavare och hans licens återkallas därför.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 192 företag är anslutna till SwedSec och ca 24 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.