Skip to main content

SwedSec återkallar licens för placeringsrådgivare

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2016 09:11 CET

Rådgivarens licens återkallas då han vid ett mycket stort antal tillfällen underlåtit att dokumentera investeringsrådgivning.

Vid arbetsgivarens kontroll, som omfattade nio månader, framkom att rådgivaren sålt 243 investeringsprodukter fördelade på 203 kunder, men bara upprättat 65 dokumentationer. Det är också klarlagt att de dokumentationer som fanns, inte alltid upprättats i anslutning till rådgivningstillfället, utan registrerats vid ett fåtal andra tidpunkter.

Rådgivaren har angett att han upplevt en mycket stark press i arbetet.

Disciplinnämnden konstaterar att rådgivaren brutit mot arbetsgivarens instruktioner vilket fått till följd att arbetsgivaren har kommit att överträda regler om investeringsrådgivning i lagen om värdepappersmarknaden och Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse. Regelbrotten är så omfattande att rådgivarens licens återkallas.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:

Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15, 070-496 73 98 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 179 företag är anslutna till SwedSec och ca 22 500 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy