Skip to main content

SwedSec återkallar privatrådgivares licens

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2017 09:00 CEST

Privatrådgivaren har flera gånger brutit mot företagets kreditinstruktion, inte agerat etiskt korrekt och gjort otillåtna slagningar i företagssystem.

Rådgivaren har vid tre tillfällen beviljat krediter utan att det har funnits en andra beslutsfattare. En underskrift på ett kreditbeslut har varit ifrågasatt och rådgivaren har gett olika förklaringar till vem som har skrivit under.

Vid flera tillfällen har rådgivaren dessutom använt sin behörighet i företagets system för att titta på uppgifter om en närstående. Hon behövde inte dessa uppgifter för sitt arbete.

SwedSecs disciplinnämnd anser att rådgivaren allvarligt har brustit i sin tjänsteutövning eftersom det gäller upprepade överträdelser mot såväl kreditinstruktionen som reglerna om banksekretess. Dessutom har hon inte kunnat lämna någon trovärdig förklaring till den omstridda namnteckningen, vilket står i strid med uppförandekoden om att hålla en hög etisk standard. Hennes licens ska därför återkallas.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 178 företag är anslutna till SwedSec och ca 22 400 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy