Skip to main content

SwedSec tilldelar kontorschef sanktion

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 12:08 CET

Den SwedSec-licensierade chefen för kredithandläggare och rådgivare hade vid två tillfällen mottagit och lagt in en kreditansökan för en moster i företagets kreditsystem.

Agerandet stod i strid med företagets instruktion för attest och utanordning som fastslår att en handläggare inte får registrera sig själv eller närstående inom ramen för bankrörelsens kreditberedningssystem.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en erinran för det inträffade.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:

Katarina Lidén, VD, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSecs disciplinära förfarande i korthet
Anslutna företag till SwedSec är skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinpåföljd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd och nämnden kan meddela licenshavaren disciplinpåföljderna erinran, varning eller återkallelse av licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här >>

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappers-marknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 185 företag är anslutna till SwedSec och över 22 700 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy