Skip to main content

SwedSec varnar Account Manager

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 10:59 CET

Den SwedSec-licensierade Account Managern och hans arbetsgivare träffade ett avslutsavtal om att hans anställning skulle upphöra och att han skulle vara arbetsbefriad från ett visst datum. Tre dagar efter att han blivit arbetsbefriad loggade han utan tillåtelse in i arbetsgivarens system och laddade obehörigen ner filer för eget bruk. Därefter skickade han ut en e-post från sin nya arbetsgivare till ett begränsat antal kunder hos sin före detta arbetsgivare. I e-postmeddelandet informerade han om sin nya anställning och att han ville etablera kontakt med kunderna.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterade att Account Managerns agerande var ett brott mot en sekretess- och säkerhetsförbindelse som han skrivit under. Dessutom bröt han mot vissa bestämmelser i avslutsavtalet, som grundar sig på branschregler. Genom sitt förfarande får han även anses ha brutit mot lagen om skydd för företagshemligheter och sannolikt också mot regeln om tystnadsplikt i lagen om värdepappersmarknaden.

Account Managerns handlade utgör grund för återkallande av licensen, men disciplinnämnden anser med viss tvekan att påföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 178 företag är anslutna till SwedSec och ca 22 500 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.