Skip to main content

SwedSec varnar anställd inom kapitalförvaltningen

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2014 10:15 CEST

Den SwedSec-licensierade medarbetaren hos ett till SwedSec anslutet företag har brutit mot företagets regler för anställdas egna affärer med finansiella instrument. Företagets regler avseende anmälningsskyldighet för egna värdepappersaffärer stämmer överens med de branschregler som Svenska Fondhandlareföreningen har antagit.

Av utredningen framgår att licenshavaren i fyra fall inte lämnat in avräkningsnotor efter genomförd handel. Han har vidare i två fall låtit bli att inhämta förhandsgodkännande av företaget före handel. Därutöver har licenshavaren inte anmält en depå hos annat värdepappersinstitut trots att det i depån förvarats anmälningspliktiga finansiella instrument.

Disciplinnämnden understryker att reglerna för anställdas egna affärer med finansiella instrument är viktiga för förtroendet för värdepappersmarknaden.

Disciplinnämnden meddelar licenshavaren en varning för de upprepade förseelserna.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa << här >>

SwedSecs disciplinära förfarande i korthet

Anslutna företag till SwedSec är skyldiga att anmäla licenshavares regelöverträdelser, om det finns skäl att anta att detta kan leda till disciplinpåföljd. Ärendena avgörs av en disciplinnämnd och nämnden kan meddela licenshavaren disciplinpåföljderna erinran, varning eller återkallelse av licens. Mer information om disciplinärenden och förfarandet finns att läsa här >>


SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på värdepappers­marknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och test och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för värdepappersmarknaden ska vara högt. 185 företag är anslutna till SwedSec och över 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.