Skip to main content

SwedSec varnar kapitalförvaltare

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2018 10:14 CET

Kapitalförvaltaren har brutit mot reglerna om dokumentation och lämplighetsbedömning vid rådgivning till kund.

Kapitalförvaltaren har vid upprepade tillfällen för två kunder försummat att dokumentera rådgivning på rätt sätt. Förvaltaren har inte heller upprättat lämplighetsbedömningar av råden trots att investeringarna avsåg högriskcertifikat. Hans agerande orsakade den ena kunden ekonomisk skada och företaget fick ersätta kunden med 2,5 Mkr.

Kapitalförvaltaren har även ett flertal gånger genomfört värdepappersaffärer diskretionärt trots att han enbart fick genomföra handel på kunders uppdrag.

SwedSecs disciplinnämnd anför att reglerna om dokumentation och upprättande av lämplighetsbedömning utgör en viktig del av kundskyddet. Kapitalförvaltaren har utsatt företaget för risker och betydande ekonomisk skada. Disciplinnämnden ser allvarligt på det inträffade men tar hänsyn till att det inte varit fråga om ett systematiskt agerande. Nämnden anser därför att påföljden, om än med tvekan, kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >> 

För ytterligare information kontakta:

Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB

08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. Runt 194 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 600 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.