Skip to main content

SwedSec varnar kundrådgivare

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2020 08:59 CET

Rådgivaren har inte utfört uppdrag för två kunder och inte incidentrapporterat korrekt.

Vid två tillfällen missade rådgivaren att utföra uppdrag från sina kunder. I det ena fallet, som gällde en sjukförsäkring, blev kunden sedan sjuk och stod utan försäkringsskydd eftersom försäkringen inte hade tecknats. Rådgivaren informerade inte sin chef om det inträffade i tid och hade inte heller dokumenterat rådgivningstillfället. I det andra fallet missade rådgivaren att genomföra en värdepappersaffär för kundens räkning.

Genom agerandet har rådgivaren överträtt företagets interna regler som har stöd i lag samt i Finansinspektionens föreskrifter och Fondhandlareföreningens vägledning till etiska riktlinjer.

SwedSecs disciplinnämnd framhåller vikten av att utföra åtgärder korrekt enligt kunders uppdrag, då det annars kan få långtgående negativa konsekvenser. Det är även viktigt att rapportera incidenter och följa reglerna om rådgivningsdokumentation. Nämnden konstaterar att rådgivaren allvarligt har brustit i sitt arbete och att agerandet lett till ekonomisk skada för arbetsgivaren. Omständigheterna i ärendet gör dock att nämnden anser att disciplinpåföljden kan stanna vid en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 188 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 900 av deras anställda är SwedSec-licensierade. För mer information besök: www.swedsec.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.