Skip to main content

SwedSec varnar rådgivare

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 13:17 CET

Den SwedSec-licensierade rådgivaren hade brutit mot banksekretessen genom att röja kundinformation till sin hustru.

Rådgivaren hade under flera år hjälpt en släkting som haft ekonomiska problem och de hade bl.a. haft ett gemensamt konto. I samband med att kontot skulle avvecklas kom han att se att släktingens riskabla ekonomiska beteende hade fortsatt. Den informationen lämnade han till sin fru.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivaren åsidosatt banksekretessen, som är en viktig och grundläggande princip. Trots att det finns vissa förmildrande omständigheter anser disciplinnämnden att rådgivaren måste meddelas varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 181 företag är anslutna till SwedSec och ca 23 000 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden.. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.