Skip to main content

SwedSec varnar rådgivare

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2018 08:58 CEST

Rådgivaren har brutit mot företagets regler om att inte ensam hantera kreditärende (dualitetsprincipen) och för att bl.a. inte ha dokumenterat investeringsrådgivning på ett korrekt sätt.

Rådgivaren har vid minst ett tillfälle beviljat och betalat ut en kredit utan att följa företagets regel om dualitet. Denna regel innebär att ingen handläggare ensam får hantera ett kreditärende genom hela behandlingskedjan. 

Dessutom har rådgivaren vid ett antal tillfällen brutit mot företagets regler bl.a. rörande dokumentation av rådgivning genom att hon utelämnade eller lämnade bristfällig motivering till de råd hon gav till kunder.

SwedSecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivaren har begått flera regelöverträdelser och därmed brutit mot företagets regler avseende kreditgivning och investeringsrådgivning, som grundar sig på lag och föreskrifter. Med hänsyn till de omständigheter som rådgivaren anfört ansåg disciplinnämnden dock att disciplinpåföljden kunde bestämmas till en varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. Runt 187 företag är anslutna till SwedSec och över 23 400 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök: www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.