Skip to main content

SwedSec varnar rådgivare för bristande dokumentation

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 11:27 CEST

Rådgivaren har i flera fall brustit mot företagets regler för dokumentation vid rådgivning och ordermottagning.

I flera fall har det rört sig om bristfällig dokumentation vid ordermottagning och större brister i rådgivningsdokumentation. Bristerna har bestått i att dokumentationen inte skett elektroniskt i företagets system. Dessutom var inte all dokumentation klar förrän flera månader efter rådgivnings- eller ordermottagningstillfället.

Rådgivaren menar att hon, efter en längre föräldraledighet, inte var uppdaterad om förändringar i företagets arbetssätt och regelverk kring kunddokumentation. SwedSecs disciplinnämnd anser emellertid att det är av stor vikt att kraven på dokumentation tillgodoses och att regler kring detta funnits sedan lång tid tillbaka. Disciplinnämnden meddelar därför rådgivaren varning.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:

Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

SwedSec Licensiering AB arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden. Detta görs genom licensiering baserat på kunskapskrav och tester och genom ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. SwedSecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt. 178 företag är anslutna till SwedSec och ca 22 500 av deras anställda är SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. För mer information besök www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.