Media no image

I december håller vi vår grundkurs i Configuration Management - Välkommen!

Nyheter   •   Nov 21, 2017 13:40 CET

Grunderna i Configuration Management – 2 dagar

12-13 december håller vi kursen "Grunderna i Configuration Management" - en grundkurs i konfigurationsledning. Configuration Management har etablerats som den grundläggande och allmänt erkända disciplinen att kontrollera produktinformation, hantera ändringar och säkerställa integriteten och spårbarheten i designförändringar och beslut. Kursen hålls på Central Hotel, Vasagatan 38, i Stockholm.

Kursen vänder sig till alla som har behov av att få en grundläggande förståelse för konfigurations­ledning. Exempelvis chefsingenjörer, linjechefer, processledare, projektledare och systemingenjörer som arbetar med systemutveckling eller underhåll av system.

Vi går igenom bland annat:

 • Konfigurationsledning – Koncept och ingående aktiviteter
 • Relationer till andra processer
 • Förutsättningar för Konfigurationsledning
 • Konfigurationsobjekt (eng. Configuration Item) och baskonfiguration (eng. baseline)
 • Roller och ansvar för en Konfigurationsledare
 • Konfigurationsledning och Informationshantering (eng. Information management)
 • IT verktyg och Infrastruktur för Konfigurationsledning
 • Att utveckla sin förmåga för Konfigurationsledning

Målet med kursen är att deltagarna ska få kunskap i och förståelse för Configuration Management och varför CM bör tillämpas i komplexa systemutvecklingsprojekt utifrån ett system- och livscykelperspektiv.

Kursen ger utöver sitt innehåll även ett förträffligt tillfälle att nätverka och knyta nya kontakter du kan ha nytta av i ditt yrkesliv.

Grunderna i Configuration Management – 2 dagar - Läs mer och anmäl dig på kurssidan!

Har du frågor om våra utbildningar? Kontakta oss på training@syntell.se

Syntell grundades 1994 och är en av Skandinaviens ledande konsult- och utbildningspartner. Vi är privatägt, oberoende och omsätter ca 100 MSEK per år. Vi är verksamma i framförallt Sverige, Norge och Finland, men även begränsat samarbete i ytterligare en handfull länder.

Vi erbjuder beprövade koncept för optimering av våra kunders förmåga att hantera komplexa system i komplexa miljöer över systemens livstid:

 • Vi har managementtjänster inom verksamhet- och organisationsutveckling.
 • Vi har lösningar/åtaganden och erfarna konsulter som ger långsiktigt stöd i våra kunders projekt.
 • Vi erbjuder tjänster för att optimera produkter utifrån ett marknads- och livscykelperspektiv.
 • Vi har sedan 20 år en utbildningsverksamhet inom våra kärnområden.

Våra lärare är alla experter inom sina områden och de har förutom relevant teoretisk bakgrund också praktiserat sina kunskaper i något av våra projekt hos våra kunder innan de tillåts vara lärare. Allt för att ge dig så djup erfarenhetsbaserad kunskap som möjligt. Vi samarbetar också med flera av världens stora lärosäten såsom Kungliga Tekniska Högskolan, Stevens Institute of Technology och Cranfield University för kunna erbjuda spetsutbildning som gör oss unika på marknaden. Vi erbjuder öppna kurser inom våra olika områden eller anpassade företagsinterna utbildningar på plats hos dig.

Syntell är certifierade av SAUF – The Swedish Association of Certified Training and Educational Companies.

12-13 december håller vi kursen "Grunderna i Configuration Management" - en grundkurs i konfigurationsledning. Configuration Management har etablerats som den grundläggande och allmänt erkända disciplinen att kontrollera produktinformation, hantera ändringar och säkerställa integriteten och spårbarheten i designförändringar och beslut. Kursen hålls på Central Hotel, Vasagatan 38, i Stockholm.

Läs vidare »
Media no image

Syntell gör strategisk satsning i Norge

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2017 10:47 CEST

Vi har sedan ett par månader tillbaka påbörjat en strategisk satsning i Norge med syfte att expandera kraftigt under 2018. Vi har varit verksamma i Norge sedan 2010 och omsättningen har under åren växt till att innevarande år omfatta ca 10% av Syntells verksamhet. Vi har i dagsläget kunder inom försvar och försvarsindustri och ser stora möjligheter att bredda verksamheten inom försvarssektorn samt transportsektorn. Satsningen ligger inom ramen för vår övergripande ambition att vara ledande i Norden inom System Lifecycle Management (SLCM).

- Vi började i liten skala som expertstöd inom kravhantering inom Norska armén. Idag tillhandahåller vi en bredare palett av tjänster inom SLCM både till produktutvecklande företag och till uppköpande myndigheter. Våra experter från Sverige och England bidrar med erfarenhet av internationell ”best practice”, vilket uppskattas av våra kunder i Norge. Bland annat ser vi ett ökat intresse för vår kostnadseffektiva kravhanteringsmetodik, DEx, som används i Sverige, Finland och Norge. Sen är det alltid kul att upptäcka kulturella skillnader mellan olika länder. I Norge är man t ex ofta snabbare till affärsbeslut än i Sverige. Arbetsdagarna är kortare, man tar bara en smörgås till lunch!, säger Arto Alnehäll, Key Account Manager för Norge och Finland

- Arto m fl har under drygt fem år gjort en fantastisk insats i Norge och lyckats bygga upp en verksamhet, utan att Syntell gjort någon uttalad satsning. Vi har inget ”riktigt” kontor i Norge och har utvecklat verksamheten i Norge till stor del på distans baserat på våra unika tjänster inom Systems Lifecycle Management. Vi har lagt en stabil basplatta med bra kundbas och viktiga ramavtal inom den norska försvarssektorn. Vår ambition är nu att etablera ett bolag i Norge med större lokal närvaro och kompletterande kunskaper inom exempelvis transportsektorn och offshore och där vi tillsammans kan bygga ett starkt erbjudande inom Norden. Det finns en hel del synergier att ta tillvara, inte minst inom försvaret och transportsektorn där vi står inför stora utmaningar i både Sverige och Norge, säger Mikael Tjernlund, VD för Syntell

Vi har sett ett ökande intresse, från både Sverige, Norge och Finland, för våra erbjudanden inom SLCM. Exempelvis hade vi under Scandinavian Summer School Week, vår årliga utbildningsinsats i Stockholms skärgård, en stor medverkan från både norska försvaret och norska transportsektorn. Behovet av SLCM ökar i takt med att komplexiteten hos system och organisationer inom alla branscher ökar. Våra kunder upptäcker att det är en konkurrensfördel att på ett systematiskt sätt kunna utveckla kostnadseffektiva system. Vår unika kompetens och vår närvaro i Sverige, Norge och Finland ger oss en möjlighet att bidra till samsyn och synergier mellan de Nordiska länderna.

För mer information, kontakta:

Arto Alnehäll, Key Account Manager för Norge och Finland, Syntell

arto.alnehall@syntell.se,
076 - 394 90 32

Mikael Tjernlund, VD, Syntell

Mikael.tjernlund@syntell.se
076 - 199 31 24

Snabba fakta om Syntell

Syntell grundades 1994 och är en av Skandinaviens ledande konsult- och utbildningspartner. Vi är privatägt, oberoende och omsätter ca 100 MSEK per år. Vi är verksamma i framförallt Sverige, Norge och Finland, men även begränsat samarbete i ytterligare en handfull länder.

Vi erbjuder beprövade koncept för optimering av våra kunders förmåga att hantera komplexa system i komplexa miljöer över systemens livstid:

 • Vi har managementtjänster inom verksamhet- och organisationsutveckling.
 • Vi har lösningar/åtaganden och erfarna konsulter som ger långsiktigt stöd i våra kunders projekt.
 • Vi erbjuder tjänster för att optimera produkter utifrån ett marknads- och livscykelperspektiv.
 • Vi har sedan 20 år en utbildningsverksamhet inom våra kärnområden.

Syntell är en oberoende konsult- och utbildningspartner med beprövade metoder för utveckling och effektivisering av verksamhet, organisation, processer och styrning.

​Vi har sedan ett par månader tillbaka påbörjat en strategisk satsning i Norge med syfte att expandera kraftigt under 2018. Vi har varit verksamma i Norge sedan 2010 och omsättningen har under åren växt till att innevarande år omfatta ca 10% av Syntells verksamhet.

Läs vidare »
Vjgrlvpyefudo9tem20h

Syntell startar nytt affärsområde inom verksamhetsutveckling

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2017 13:15 CEST

​Syntell etablerar ett nytt affärsområde inom verksamhetsutveckling och Karin Isberg är rekryterad som affärsområdeschef.

Media no image

Välkommen till Syntell Academy

Nyheter   •   Sep 08, 2017 13:43 CEST

Syntell Academy är vårt varumärke och kunskapshus för livslångt lärande inom Systems Lifecycle Management. Vi erbjuder både öppna kurser och företagsanpassade utbildningsprogram inom en mängd olika områden och discipliner - allt från korta inspirationsseminarier till långa integrerade utbildningsprogram.

Våra lärare är alla experter inom sina områden och de har förutom relevant teoretisk bakgrund också praktiserat sina kunskaper i något av våra projekt hos våra kunder innan de tillåts vara lärare. Allt för att ge dig så djup erfarenhetsbaserad kunskap som möjligt.

Vi samarbetar också med flera av världens stora lärosäten såsom Kungliga Tekniska Högskolan, Stevens Institute of Technology och Cranfield University för kunna erbjuda spetsutbildning som gör oss unika på marknaden.

Här är några av våra aktuella öppna kurser i höst:

Grunderna i Systems Engineering - 25-26 oktober - En flygande start för dig som snabbt vill lära dig grunderna i Systems Engineering. Systems Engineering ger dig en god introduktion till begrepp, arbetssätt och viktiga skeden och milstolpar inom utveckling av komplexa system.

Kravutveckling och kravkvalitet – en grundkurs i att formulera bra krav – 21-22 november - Lär dig tekniken att utveckla krav och kravspecifikationer med hög kvalitet! I den här kursen får du grunderna i att identifiera, analysera och formulera krav på ett effektivt sätt.

Grunderna i Configuration Management – 5-6 december - En perfekt kurs för dig som behov av att få en grundläggande förståelse för konfigurationsledning. Exempelvis chefsingenjörer, linjechefer, processledare, projektledare och systemingenjörer som arbetar med systemutveckling eller underhåll av system.

För att se alla datum för våra planerade öppna kurser, klicka här!

Välkommen!

Välkommen till Syntell Academy! Syntell Academy är vårt varumärke och kunskapshus för livslångt lärande inom Systems Lifecycle Management. Vi erbjuder både öppna kurser och företagsanpassade utbildningsprogram inom en mängd olika områden och discipliner - allt från korta inspirationsseminarier till långa integrerade utbildningsprogram.

Läs vidare »
Eok5imcttpv2jnnk32ea

Scandinavian Summer School Week 2017 blev en succé

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 14:40 CEST

Syntell genomförde 20-25/8 för 19:e året i rad sitt utbildningskoncept Scandinavian Summer School Week. Tre parallella kurser inom ”Design Thinking and Systems Engineering”, ”Systems Architecting Fundamentals” respektive ”Logistics Engineering and Management” genomfördes med elever från företag och myndigheter från Sverige, Norge, Finland och Sydafrika.

Hpspjx2cwbyvtponafd4

Senaste nytt från Syntell – VD Mikael Tjernlund avrundar inför sommaren

Blogginlägg   •   Jul 06, 2017 14:25 CEST

​Hej, Sommaren närmar sig nu med stormsteg och jag tänkte ta tillfället i akt och berätta lite grann om allt kul och positivt som händer här på Syntell.

Ybmcx5pk78gtmhxsoeav

Nya katalogen om Scandinavian Summer School är här!

Nyheter   •   Feb 17, 2017 11:25 CET

Välkommen på en inspirerande och utmanande kursvecka som leds av internationella lärare i världsklass. En dag på Scandinavian Summer School Week består av lektioner mellan klockan 8.30 till 17.00 och efter det följer middag, gruppsessioner och fritidsaktiviteter. Kurserna under veckan rör Systems Engineering, Logistics Engineering och Systems Architecture.

Media no image

Syntell har i konkurrens vunnit ett avtal inom digitaliseringsområdet

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2017 14:14 CET

Syntell AB har, via Kammarkollegiets ramavtal för Managementtjänster - Verksamhets- och organisationsutveckling, vunnit ett uppdrag hos Ekonomistyrningsverket (ESV) kopplat till strategiska frågor inom digitalisering och e-förvaltning inom statsförvaltningen. Uppdraget omfattar verksamhetsutveckling i anslutning till två av ESV:s regeringsuppdrag som dels syftar till att ”ge stöd till regeringens satsning på e-förvaltning”, dels till att ”följa de statliga myndigheternas användning av IT och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter”.

Karin García Ambrosiani, Principal Consultant på Syntell, har arbetat som konsult inom svensk offentlig förvaltning i 20 år, varav de senaste sex åren med digitalisering och e-förvaltning i fokus. Hon var bl.a. delaktig i det arbete som ligger till grund för regeringens satsning på ”Digitalt först” och deltog också i arbetet kring Digital Samverkan i E-delegationen, vars arbete nu drivs vidare av den frivilla sammanslutningen eSam. Karin ser fram emot att få stödja avdelningen ESA (Effektiv Styrning och Administration) i detta uppdrag.

-”Digitaliseringen av det offentliga Sverige handlar om att uppfylla medborgarnas förväntningar på en öppen och effektiv offentlig förvaltning. Det ska vara enkelt för medborgare, företag och organisationer att utföra sina ärenden och kommunicera med det offentliga. För att detta ska lyckas krävs att myndigheterna samverkar, delar information med varandra och utnyttjar de möjligheter digitaliseringen ger för en effektivare ärendehantering. Ett förändrat synsätt på information och informationsdelning, givetvis utan att tappa det juridiska perspektivet eller kraven på personlig integritet eller informationssäkerhet, kan också leda till möjligheter för nya aktörer att erbjuda nya tjänster”, säger Karin García Ambrosiani.

Digitalisering är ett högst aktuellt ämne inte bara på grund av regeringens prioritering av frågan men också med tanke på de risker och den sårbarhet som finns med att tillgängliggöra stora mängder data och alltmer förlita oss på digital uppkoppling. Inte bara myndigheter, företag och organisationer utan även privatpersoner måste vara medvetna om riskerna för IT-attacker med syfte att försöka släcka ner viktiga funktioner, komma åt data eller påverka opinionen genom att sprida falsk information. Detta var något som belystes under Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen alldeles nyligen, där Syntells VD Mikael Tjernlund deltog.

-”Syntell som företag har stor erfarenhet av att arbeta med både försvars- och säkerhetsrelaterade frågor och digitalisering. Vi har därför möjligheter att kunna bidra i båda aspekterna av frågan som blir allt viktigare för dagens samhälle som i allt högre grad digitaliseras”, säger Mikael Tjernlund.

Syntell är en oberoende konsult- och utbildningspartner med beprövade metoder för utveckling och effektivisering av verksamhet, organisation, processer och styrning.

Syntell AB har, via Kammarkollegiets ramavtal för Managementtjänster - Verksamhets- och organisationsutveckling, vunnit ett uppdrag hos Ekonomistyrningsverket (ESV) kopplat till strategiska frågor inom digitalisering och e-förvaltning inom statsförvaltningen.

Läs vidare »
Media no image

Syntell deltar på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen

Nyheter   •   Jan 02, 2017 15:50 CET

Mikael Tjernlund, VD Syntell, deltar på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 8-10 januari som en av två utvalda representanter för SME-D. Konferensen är Sveriges viktigaste forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap och samlar ca 350 deltagare för samtal med fokus på världens säkerhet, Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap. Bland talarna återfinns bl.a. Statsministern, Överbefälhavaren, Försvarsministern, Inrikesministern, EU- och handelsministern, MSB GD, Säkerhetspolisen GD och C MUST.

SME-D är en förening som har som ändamål att ta tillvara intressena hos i Sverige baserade, oberoende SME-företag med specialkompetenser, verksamma till väsentlig del inom försvars- och samhällssäkerhetssektorn i Sverige.

För mer information, besök gärna hemsidorna för Folk och Försvar samt SME-D.

Mikael Tjernlund, VD Syntell, deltar på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 8-10 januari som en av två utvalda representanter för SME-D.

Läs vidare »
Xo5wwf9ueoeb94jmkwb8

VD Mikael Tjernlund sammanfattar året som gått och delar med sig av planerna för framtiden!

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 15:33 CET

Året lider mot sitt slut och jag kan konstatera att vi lämnar ytterligare ett händelserikt år bakom oss med fler och större komplexa uppdrag. Efter dryga 3 månader på plats som VD här på Syntell ser jag en ljus framtid framför oss. Två glädjande besked under året var vinsten av Kammarkollegiets ramavtal inom managementtjänster,samt ett ramavtal med norska FLO för konsulttjänster inom systemteknik.

Om Syntell AB

Expertis inom Systems Lifecycle Management

Oavsett om du arbetar inom medicinteknik, energi, flygindustri & försvar eller transport, möter du sannolikt utmaningar med komplexa system i komplexa miljöer. Syntell erbjuder beprövade koncept för optimering av din förmåga att hantera just dessa system över deras livstid. Vi garanterar långsiktig effekt genom organisationsutveckling och utbildning samt genom direkt projektstöd av våra expertkonsulter.

Vi utbildar.
Vi förser dig med högsta kvalitet i våra öppna och skräddarsydda kurser och kompletta utvecklingsprogram.

Vi möjliggör.
Vi hjälper dig utveckla livscykelprocesser, -metoder och –infrastruktur för din organisation. Våra erfarna konsulter applicerar de bästa, internationellt beprövade, metoderna för att utveckla din organisations förmåga.

Vi utför.
Vi hjälper dig att realisera nödvändiga förändringar från teori till praktik. Vi konsulterar och coachar din projektgrupp genom de nya sätten att arbeta i er miljö och för era specifika förändringar.

Adress

 • Syntell AB
 • Box 100 22
 • SE-100 55 Stockholm
 • Sverige

Länkar