Skip to main content

Taggar

sophämtning

avfallshantering

återvinningscentral och Farligt avfall-bilen

Inbjudan Sysavdagen 2017

Inbjudan Sysavdagen 2017

Dokument   •   2017-04-20 10:29 CEST

Undersökning allmänhetens förtroende för avfallshanteringen 2016

En studie genomförd på uppdrag av Sysav och Sysavs ägarkommuner för att mäta förtroendet för avfallhanteringen i sin helhet.

Minskat matsvinn genom välgörenhet – En studie om matbanker och liknande verksamheter

Författare: Sara Pettersson, Miljö- och energisystem vid institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola.

Modulbaserad lakvattenbehandling

Modulbaserad lakvattenbehandling

Dokument   •   2016-07-14 12:47 CEST

Författare: Johan Sandström, Miljövetarprogrammet vid Lunds universitet.

Deponigas – Mätmetoder för utsläpp och passiva gashanteringssystem

Författare: Ida Arvidsson, Miljö- och energisystem vid institutionen för teknik och samhälle vid Lunds tekniska högskola.

Klimatbokslut ger besked: Sysav bidrar till förbättrat klimat

Sysavs klimatbokslut visar vilken påverkan verksamheten har på klimatet. Av bokslutet framgår bland annat att vi minskar klimatpåverkan med nästan 120 000 ton koldioxid per år.

Turlista Farligt Avfall-bilen

Turlista Farligt Avfall-bilen

Dokument   •   2011-09-13 10:59 CEST

Kundtidningen Retur 2.11

Kundtidningen Retur 2.11

Dokument   •   2011-08-12 17:03 CEST

Retur är en kund- och marknadstidning från Sysav som ges ut 4 gånger. Tidningen belyser Sysavs miljöarbete, smått och stort inom avfallsbranschen, kundreportage och senaste nytt inom