Skip to main content

Seminarium i Almedalen: Hur kan Sverige bli världsledande på textilåtervinning?

Evenemang

Hur kan Sverige bli ledande på textilåtervinning?
03
JUL
Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby
  -

För att skapa ett cirkulärt flöde av textil krävs både ökat återbruk och ökad återvinning. Stora mängder textil går idag till förbränning, mindre än 4% av textilierna materialåtervinns. Vad gör vi med all lågvärdig textil? Hur kan vi få igång materialåtervinning av det som inte går att återbruka? 

Motsvarande hälften av den textil vi konsumerar i Sverige går årligen till förbränning: material som går förlorat. Efterfrågan på materialåtervinning av textil är stor globalt men endast en begränsad andel textil kan idag tekniskt materialåtervinnas. Det pågår dock många nya initiativ för materialåtervinning av textil i Sverige.Vilka metoder finns idag? Vad krävs för att få igång en storskalig materialåtervinning av textil? Hur ska vi hantera textil med farliga ämnen i ett cirkulärt system?

Medverkande:

  • Hanna Ljungkvist Nordin, projektledare hållbara samhällssystem, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Ingela Hitula, bitr avdelningschef, Naturvårdsverket
  • Harald Cavalli-Björkman, kommunikationschef, Re:newcell
  • Rustan Nilsson, moderator, Sysav

Välkommen på ett seminarium om textilåtervinning i Almedalen!