Skip to main content

Seminarium i Almedalen: Från avfall till resurs - vad krävs för ökad materialåtervinning?

Evenemang

02
JUL
Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby
  -

Hur kan marknaden för återvunnet material stärkas när jungfrulig råvara är billigare än återvunnen? Krävs en översyn av avfallslagstiftningen för att nå ökad resurseffektivitet?

Det råder enighet om att vi måste bli bättre på att cirkulera material, ambitiösa återvinningsmål finns både nationellt och på EU-nivå. I januariavtalet föreslås en översyn av regelverken för återvinning och hantering av avfall och restprodukter. Vilka styrmedel skulle få effekt?

Medverkande:

  • Tony Clark, VD, Avfall Sverige
  • Jenny Svärd, Ansvarig miljöfrågor, Svenskt Näringsliv
  • Tomas Haglund, Director of Sustainability Strategy, Accenture
  • Åsa Romson, forskare, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Catarina Rolfsdotter, moderator