This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Försenad tömning av trädgårdsavfall i Kävlinge

Nyhet -

Försenad tömning av trädgårdsavfall i Kävlinge

Tömningen av trädgårdsavfall är försenad i Kävlinge på grund av driftproblem. Vi beräknar vara i fas igen med måndagens tur under tisdag eftermiddag. Låt kärlen stå ute tills de är tömda. Tack för din förståelse!

Taggar

Regioner


Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. Vi erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus. Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling. Sysav ägs av 14 kommuner.

Presskontakt