This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Återvinningscentralerna håller öppet, men vi ber dig att hålla ett visst avstånd till andra besökare och medarbetare inne på återvinningscentralen.
Återvinningscentralerna håller öppet, men vi ber dig att hålla ett visst avstånd till andra besökare och medarbetare inne på återvinningscentralen.

Nyhet -

Information kopplat till coronaviruset

Sysav är en viktig samhällsfunktion genom att vi tar emot avfall från samhället men också genom att vi producerar både värme och el. Därför är det viktigt att Sysav bedriver verksamhet som vanligt i så stor utsträckning som möjligt.

Sysav följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt gör förebyggande och förberedande åtgärder. Vi har exempelvis infört begränsningar för tjänsteresor och besök.

Hur tänker Sysav kring coronaviruset?

Vi tycker att man bör lita på Folkhälsomyndighetens expertbedömningar och använda myndighetens rekommendationer som utgångspunkt för sitt eget agerande.

Hämtas soporna i Lomma, Svedala och Kävlinge kommun?

Vi hämtar soporna som vanligt i Lomma, Svedala och Kävlinge kommun. Vi har en beredskap om läget förändras.

Kör Farligt avfall-bilen som vanligt?

Farligt Avfall-bilens turer är inställda tills vidare på grund av coronaviruset. Kom gärna och lämna ditt farliga avfall på våra återvinningscentraler. Viss småelektronik går bra att lämna till våra Samlare som finns i butiker runt om i Sysavregionen. 

Kan man besöka återvinningscentralen och Sysavs avfallsanläggningar?

Ja, i dagsläget håller våra återvinningscentraler och avfallsanläggningar öppet som vanligt. Då vi märkt ett ökat antal besökare och vill minska risken för spridning av coronavirus, har vi beslutat oss för att införa tillfälliga begränsningar i antalet besökare som får vistats samtidigt på återvinningscentralen. Detta kan medföra ökade köer, något vi hoppas på förståelse för. Du är som vanligt välkommen att ta hjälp av vår personal och ställa frågor, men av hänsyn till våra medarbetares och andra människors hälsa kommer vi att försöka hålla ett fysiskt avstånd till dem vi pratar med och hoppas på förståelse även för det. Vi ber dig också att följa Folkhälsomyndighetens råd och besök oss inte om du är sjuk – för din och vår skull. Stort tack på förhand!
Folkhälsomyndigheten - läs mer om symtom

Myrorna och Lions gör uppehåll i sin insamling på Sysavs återvinningscentraler

På grund av coronaviruset gör Myrorna och Lions uppehåll i sin insamling på återvinningscentralerna. Detta innebär att återvinningscentralerna i Lilla Hammar, Skurup och Trelleborg för närvarande inte kan ta emot prylar, möbler och textil/kläder för återbruk. Du som vill lämna sådant för återbruk får gärna spara sakerna tills insamlingen öppnar igen, alternativt kontrollera om insamling finns på din närmsta återvinningsstation eller kontakta en annan organisation.
Uppehåll i insamling - läs mer

Tar ni emot besök och entreprenörer?

Besökare och entreprenörer (till bokade möten eller underhållsarbeten på våra anläggningar):

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att du inte får vara sjuk eller förkyld när du besöker oss. Du måste ha varit symtomfri i minst två dagar. Om du träffat någon som är sjuk i coronavirus vill vi be dig att inte besöka oss på 14 dagar.
Folkhälsomyndigheten - läs mer om symtom

Har ni kundmöten som vanligt?

Ja, vi genomför möten med våra kunder, men vi undviker fysiska möten och tjänsteresor om de inte är absolut nödvändiga. 

Ämnen

Regioner


Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. Vi erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus. Sysav har två dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB. Sysav Industri AB har specialiserat sig på att hantera avfall från industrier och företag. Sysav Industri AB erbjuder även rådgivning och tar emot internationella förfrågningar om avfallshantering. Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling. Sysav ägs av 14 kommuner.

Presskontakt