Gå direkt till innehåll
84 procent av invånarna i Sysavs ägarkommuner tycker det är viktigt att försöka minska mängden avfall de slänger. Ett sätt är att konsumera mer hållbart.
84 procent av invånarna i Sysavs ägarkommuner tycker det är viktigt att försöka minska mängden avfall de slänger. Ett sätt är att konsumera mer hållbart.

Nyhet -

Stor vilja att sortera och minska avfallet

89 procent tycker det är viktigt att sortera sitt avfall. 84 procent tycker det är viktigt att försöka minska mängden avfall som man slänger.

Det visar en enkätundersökning som gjorts av avfallsbolaget Sysav och dess ägarkommuner.

- Det är roligt att se att det här är frågor människor prioriterar, säger Ann Thorén, projektledare på Sysav som samordnar arbetet med den regionala kretsloppsplanen.

Mer kvar att återvinna

Den regionala kretsloppsplanen är en femårsplan för avfallshanteringen som tagits fram i samarbete mellan Sysav och de fjorton kommuner som äger bolaget. Planen innehåller bland annat målet att halvera mängden förpackningar och tidningar i restavfallet.

- Även om vi är väldigt bra på källsortering och återvinning i Sverige går den att utveckla ännu mer, säger Ann.

Hela 64 procent av det som idag läggs i restavfallet hade egentligen också kunnat återvinnas, som förpackningar, tidningar eller matavfall.

Ett sätt att få mer avfall att återvinnas är att göra källsorteringen ännu mer enkel och tillgänglig. Till exempel genom att införa flerfackskärl för villor med plats även för förpackningar och tidningar, som Svedala kommun gör i vår.

Den bästa sopan är den som aldrig uppstår

Ett annat mål i kretsloppsplanen är att minska mängden avfall. Under många år har trenden varit att mängden sopor ökar, bortsett från tillfälliga nedgångar vid lågkonjunkturer. Att vända den trenden är en svår men viktig utmaning.

- Det handlar om så mycket mer än avfallshantering, till exempel lättillgängliga system för att hyra, låna, byta, samäga och reparera saker och handla på second hand. Då känns bra att hela 84 procent tycker det är viktigt att försöka minska mängden avfall som man slänger, säger Ann.

Fakta om Sysavs ägarkommuner

Sysavs ägarkommuner är Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. Sysavs ägarstruktur säkerställer kommunernas inflytande och skapar stora möjligheter till samarbete kring regionens avfallshantering. Styrelsen i bolagen består av folkvalda representanter från de 14 ägarkommunerna.

Ämnen

Taggar

Regioner


Sysav är ett miljö- och återvinningsföretag som tar emot, behandlar och återvinner avfall från hushåll och industrier. Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom en hållbar resurs- och avfallshantering. Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. Vi verkar för ett samhälle med cirkulära flöden, hållbar produktion och konsumtion, där onödigt avfall inte uppstår. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer - tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och invånarna i våra 14 ägarkommuner.

Presskontakt

Peter Engström

Peter Engström

Presskontakt VD 040 - 635 18 01
Johan Aspegren

Johan Aspegren

Presskontakt Kommunikationschef 073-8508571

Relaterat material

Relaterade nyheter