Media no image

Efter branden vid äldreboende i Tibro: Kommunen arbetar brett för att stärka säkerheten och minska oron

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 11:28 CET

Efter beskedet från Polisen att branden vid Allégårdens äldreboende i Tibro var anlagd arbetar kommunen intensivt för att öka säkerheten och minska den utbredda oron.
Vi har stor förståelse för om Tibrobor känner oro efter vad som hänt. Vi vidtar en rad åtgärder för att stärka säkerheten, säger kommunchef Kristina Lundgren.

Det är nu en dryg månad sedan som en del av Allégårdens äldreboende i Tibro brandhärjades. Genom ett snabbt och målmedvetet agerande lyckades nattpersonalen på boendet evakuera 63 boende med stöd av inringda kollegor, ambulanspersonal, polis,räddningstjänst och närboende.

Polisen har utrett brandorsaken och nu fastslagit att branden var anlagd. Flera verksamhetslokaler blev totalförstörda.

Utbredd oro

Oron för nya bränder är stor i Tibro och därför vidtar kommunen flera åtgärder som syftar till att öka säkerheten.

Initialt inriktar vi oss på verksamheten vid våra boenden, säger Kristina Lundgren. En åtgärd är ökad bevakning. Vilka åtgärder vi vidtar i övrigt kan jag inte gå in på, men vårt övergripande mål är att det ska kännas tryggt att bo på våra boenden.

Analysgrupp tillsatt

En särskild analysgrupp har bildats på uppdrag av kommunchefen. Gruppen leds av säkerhetssamordnaren och jobbar främst med frågor som väcks just med anledning av att branden var anlagd. Det handlar om frågor kring arbetsmiljö, bemanning inom vård- och omsorgsverksamheten, oro samt kommunikation.

En särskild telefonlinje har öppnats för dem som vill prata med kommunen om faktumet att branden var anlagd. Telefonnumret är 0504-185 15 och numret är bemannat måndag-fredag kl. 10-12 och 14-16.

Tipsa polisen

Har du tips att lämna gällande Allégårdsbranden, så kontakta Polisen via 114 14 eller besök det mobila poliskontoret, som finns på Stora Torget i Tibro på fredagar kl. 9-13.

Diskussion om återuppbyggnad har startat

En diskussion om hur de nerbrunna delarna av Allégården ska ersättas påbörjades redan kort efter branden. Socialförvaltningen har tillsammans med fastighetsägaren Tibrobyggen fört resonemang om hur en återuppbyggnad ska ske. Det finns ännu inga svar på hur ersättningslokalerna ska utformas, men det finns en samstämmighet kring att de nerbrunna delarna inte ska att ersättas med identiska lokaler. 

Tibro är en kommun med drygt 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Efter beskedet från Polisen att branden vid Allégårdens äldreboende i Tibro var anlagd arbetar kommunen intensivt för att öka säkerheten och minska den utbredda oron. Bevakningen runt kommunens boenden har stärkts och en särskilt telefonlinje dit den som är orolig kan ringa har öppnats.

Läs vidare »
Media no image

Inbjudan till pressträff om Allégårdsbranden

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 10:21 CET

Tibro kommun bjuder in till ett pressmöte gällande Allégårdsbranden den 26 januari idag, onsdagen den 7/3 kl. 11.00. Pressmötet genomförs i sammanträdesrummet Bonaren i kommunhuset på Centrumgatan 17. Vid mötet medverkar bland andra kommunchef Kristina Lundgren, säkerhetssamordnare Ola Johansson, tf socialchef Peter Jansson samt representant från Polisen.

Tibro är en kommun med 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Tibro kommun bjuder in till ett pressmöte i kommunhuset den 7/3 kl. 11.00. Vid mötet ges en lägesrapport gällande Allégårdsbranden.

Läs vidare »
G3lqzpctr785q0kg1rjs

Peter Doverholt blir ny kultur- och fritidschef i Tibro

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 17:00 CET

Peter Doverholt har utsetts till ny kultur- och fritidschef i Tibro kommun. Han har över 20 års erfarenhet av kommunalt utvecklingsarbete, varav 10 år inom kultur- och fritidssektorn. Han har bland annat varit kultur- och turistchef och utvecklingschef i Värmlandskommunen Storfors.

Media no image

Ytterligare två chefer inom socialförvaltningen slutar

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 11:31 CET

Efter turbulensen inom socialförvaltningen i Tibro kommun meddelar socialchefen Mikael Ingsberg att han väljer att gå i pension. Samtidigt har en överenskommelse träffats mellan kommunen och vård- och omsorgschefen om avslut av anställning.

Det behövs en nystart i socialtjänsten med en ny ledning, kommenterar Mikael Ingsberg.

Det var i oktober som kommunledningen uppmärksammades på bristande förtroende för socialförvaltningens ledning. Den 29 november stängdes chefen för individ- och familjeomsorgsavdelningen av från sin tjänst. Den 4 december träffades en överenskommelse mellan kommunen och IFO-chefen om avslut av anställning.

I november beslutade kommunledningen att genomföra en kartläggning av arbetsmiljön inom socialförvaltningen. Utredningen omfattade de 17 medarbetare som är direkt underställda socialförvaltningens ledning. I samband med kartläggningen arbetsbefriades socialchefen och vård- och omsorgschefen. Konsulten Peter Jansson anställdes som tillförordnad socialchef.

– Vi har vidtagit de åtgärder som ansetts nödvändiga för att ge förutsättningar för att återskapa förtroendet för förvaltningsledningen, säger Kristina Lundgren. Arbetsmiljökartläggningen har med all tydlighet pekat på brister och utifrån det har vi agerat.

Socialchefen Mikael Ingsberg meddelar nu att han väljer att gå i pension några månader tidigare än planerat.

– Vi har fantastiska medarbetare och en riktigt bra verksamhet inom socialtjänsten i Tibro. Jag har gjort bedömningen att det inte är möjligt för mig att leda den vidare. Det behövs nu en nystart i socialtjänsten med en ny ledning, säger Mikael Ingsberg.

Mikael Ingsberg slutar sin anställning i slutet av maj och är arbetsbefriad under perioden fram till pensionsavgången.

Peter Jansson fortsätter som tillförordnad socialchef i avvaktan på att en ny socialchef är på plats. Rekryteringen påbörjades redan i höstas när Mikael Ingsberg aviserade sin pensionsavgång.

– Målsättningen är att en ny socialchef tillträder efter semesterperioden, säger kommunchef Kristina Lundgren.

Under onsdagen blev det samtidigt klart att vård- och omsorgschefen slutar sin anställning den 31 januari. En överenskommelse träffades mellan kommunen och vård- och omsorgschefen då man valt att gå skilda vägar.

Idag leds socialförvaltningen av den tillförordnade socialchefen. Tjänsterna som avdelningschefer för individ- och familjeomsorgen samt vård- och omsorgen är vakanta.

– Det blir en uppgift för den nye socialchefen att tillsammans med sina medarbetare skapa en ledning som har förmågan att utveckla verksamheten. Det blir den nye socialchefen som rekryterar sina närmaste chefer, klarlägger Kristina Lundgren.

Tibro är en kommun med 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Efter turbulensen inom socialförvaltningen i Tibro kommun meddelar socialchefen Mikael Ingsberg att han väljer att gå i pension. Samtidigt har en överenskommelse träffats mellan kommunen och vård- och omsorgschefen om avslut av anställning.

Läs vidare »
Media no image

63 evakuerades efter brand på äldreboende i Tibro

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2018 13:20 CET

Allégården i Tibro eldhärjades natten till fredag. 63 boende från två äldreboenden evakuerades till andra boenden. En boende och två personal fördes till Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Personalen på äldreboendena gjorde ett fantastiskt jobb med att snabbt evakuera de boende. Jag är också imponerad över räddningstjänstens, ambulanspersonalens och polisens insatser, väldigt snabbt var nio ambulanser på plats, säger kommunalrådet Rolf Eriksson.

Branden upptäcktes vid 2-tiden på natten. Hur branden uppkommit är oklart och blir en fråga för Polisen att utreda. På kort tid utrymdes berörda boenden och de flesta flyttades till Bäcklidens äldreboende, ett fåtal till Brittgårdens äldreboende.

– Jag imponeras över den goda krisberedskapen vi har i Tibro kommun, säger kommunstyrelsens vice ordförande Alda Danial.

Vårdtagare kan flytta tillbaka idag

Merparten av de boende kommer att kunna flytta tillbaka till sina lägenheter redan under dagen. Kommunen kommer att kunna lösa behovet av tillfälliga boendeplatser inom äldreomsorgen. Återflytten planeras påbörjas kl. 16.00. Extrapersonal har satts in och kommer vara i tjänst under helgen för att kunna ge extra stöd åt de som berörts av branden.

Kommunens reception har förstärkts och många oroliga anhöriga har hört av sig. Kommunens POSOM-grupp har aktiverats. POSOM-gruppen är kommunens krisstödsgrupp. Equmeniakyrkan i Tibro har hållits öppen under dagen och kommer att vara öppen hela helgen för dem som har behov av att prata med någon om det inträffade.

Tibro är en kommun med 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Allégården i Tibro eldhärjades natten till fredag. 63 boende från två äldreboenden evakuerades till andra boenden. En boende och två personal fördes till Skaraborgs Sjukhus Skövde. Merparten av de boende kommer att kunna flytta tillbaka till sina lägenheter redan under dagen. Kommunen kommer att kunna lösa behovet av tillfälliga boendeplatser inom äldreomsorgen.

Läs vidare »
Media no image

Pressträff om Allegårdsbranden

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2018 10:40 CET

Tibro kommun inbjuder till pressträff kl. 12.00 i dag med anledning av nattens brand i Allégården. Pressträffen äger rum i sammanträdesrummet Svarvaren vid kommunreceptionen. Centrumgatan 17.

Vid pressträffen medverkar t f socialchef Peter Jansson, kommunalrådet Rolf Eriksson, kommunchefen Kristina Lundgren, säkerhetssamordare Ola Johansson, Tibrobyggens VD Claes Jägevall och räddningschefen Hans Ingbert.

Tibro är en kommun med 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Tibro kommun inbjuder till pressträff kl. 12.00 i dag med anledning av nattens brand i Allégården. Pressträffen äger rum i sammanträdesrummet Svarvaren vid kommunreceptionen. Centrumgatan 17.

Läs vidare »
Media no image

Arbetsbefrielse för Tibrochefer förlängs

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 16:34 CET

Arbetsbefrielsen för Tibro kommuns socialchef och vård- och omsorgschef förlängs till den 19 februari.
– Vi behöver mer tid för att analysera resultatet av arbetsmiljökartläggningen, klarlägger kommunchefen Kristina Lundgren.

I måndags presenterades resultatet av den oberoende arbetsmiljökartläggningen som Tibro kommun beställt av Skaraborgshälsan till följd av den allvarliga kritik som riktats mot socialförvaltningens högsta ledning. Rapporten pekar på brister i ledarskapet och arbetsmiljöproblem. Problem som lyfts fram är t.ex. härskartekniker, brist på omdöme, utskällningar inför kollegor och tystnadskultur.

Resultatet av arbetsmiljökartläggningen kommer att analyseras ytterligare och dialogen mellan kommunledningen och de två arbetsbefriade cheferna fortsätter. Av den anledningen har arbetsbefrielsen av de berörda cheferna förlängts.

Avtalet med den tillförordnade socialchefen Peter Jansson förlängs till den 19 februari. Peter Jansson anlitas som konsult och ansvarar för både individ- och familjeomsorgen, IFO, och vård- och omsorgsverksamheten.

Tibro är en kommun med 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Arbetsbefrielsen för Tibro kommuns socialchef och vård- och omsorgschef förlängs till den 19 februari. Resultatet av arbetsmiljökartläggningen kommer att analyseras ytterligare och dialogen mellan kommunledningen och de två arbetsbefriade cheferna fortsätter. Det är orsaken till att arbetsbefrielsen av de berörda cheferna har förlängts.

Läs vidare »
Media no image

Kartläggning av arbetsmiljö i Tibro: Problematiskt ledarskap i socialförvaltningen

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 16:00 CET

Ledarskapet i socialförvaltningens högsta ledning i Tibro upplevs som problematiskt, men synen på ledarskapet är delad. Många upplever dessutom att besparingar i verksamhetsstödet har försämrat arbetsmiljön.

Det visar den arbetsmiljökartläggning som gjorts inom socialförvaltningen i Tibro kommun under december och januari.

Arbetsmiljökartläggningen har genomförts av en psykolog inom Skaraborgshälsan. 17 medarbetare har intervjuats. Bakgrunden är de skrivelser, som skickades till kommunchefen i oktober och som handlade om brister i ledarskapet inom socialförvaltningen. Avdelningschefen för individ- och familjeomsorgen, IFO, skiljdes från sin tjänst i början av december. Vård- och omsorgschefen samt socialchefen är arbetsbefriade fram till den 19 januari. Samtliga medarbetare som är direkt underställda de tre cheferna har deltagit i undersökningen.

Tydligast arbetsmiljöproblem på IFO

Resultatet av kartläggningen presenterades för de arbetsbefriade cheferna, berörda medarbetare, fackliga organisationer och den politiska ledningen under måndagen.

Rapporten pekar på brister i ledarskapet och arbetsmiljöproblem inom framförallt IFO. Problem som lyfts fram är t.ex. härskartekniker, brist på omdöme, utskällningar inför kollegor och tystnadskultur. Medarbetare som bedömdes besvärliga eller behövde stöd omplacerades och enhetschefer rekommenderades att göra likadant med sina medarbetare, som uttryckte svårigheter. Faktumet att de två avdelningscheferna är gifta upplevdes av en del intervjuade som ett problem. 

Rapporten beskriver också att det finns olika uppfattningar om ledarskapet och att alla inte känt sig utsatta. En del anser att ledarskapet har fungerat bra.

Arbetsmiljökartläggningen, som kostat 54 000 kronor, kommer att analyseras ytterligare. Vad som kommer att ske med de två arbetsbefriade cheferna är inte beslutat. En dialog kommer att föras mellan kommunledningen och cheferna.

Den tillförordnade socialchefen Peter Jansson är avtalad t.o.m. 19 januari med möjlighet till förlängning. Peter Jansson anlitas som konsult för 1 300 kronor per timme och ansvarar för både IFO och vård och omsorg.

Tibro är en kommun med 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Ledarskapet i socialförvaltningens högsta ledning i Tibro upplevs som problematiskt, men synen på ledarskapet är delad. Många upplever dessutom att besparingar i verksamhetsstödet har försämrat arbetsmiljön. Det visar den arbetsmiljökartläggning som gjorts inom socialförvaltningen i Tibro kommun under december och januari.

Läs vidare »
Media no image

Arbetsmiljökartläggning presenteras vid pressmöte kl. 16 måndag 15 januari

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 10:01 CET

Tibro kommun inbjuder till pressträff måndagen den 15 januari kl. 16.00 i kommunhuset, Centrumgatan 17, Tibro. Vi kommer att ge information om den arbetsmiljökartläggning, som genomförts inom socialförvaltningen under december och januari.

Resultatet av kartläggningen kommer under måndagen presenteras för berörda medarbetare, arbetsbefriade chefer, fackliga organisationer och den politiska ledningen.

Tibro är en kommun med 11 000 invånare som ligger i Västra Götalandsregionen, mellan Vänern och Vättern. Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Tibro kommun inbjuder till pressträff måndagen den 15 januari kl. 16.00 i kommunhuset, Centrumgatan 17, Tibro. Vi kommer att informera om resultatet av den arbetsmiljökartläggning, som genomförts inom socialförvaltningen under december och januari.

Läs vidare »
Lfpdrbkzxury0ow6oihn

Gunnar Carlsson blir ny samhällsbyggnadschef i Tibro

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 17:26 CET

Gunnar Carlsson har utsetts till ny samhällsbyggnadschef i Tibro kommun. Han har mångårig erfarenhet av ledarskap inom Trafikverket och har de senaste åren varit infrastrukturstrateg på Skaraborgs kommunalförbund.

Kontaktpersoner 48 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • christhjrdina.froh@tibtwveromz.se
 • 0504-181 13
 • 0504-180 00

 • Presskontakt
 • Marknadsutvecklare
 • Näringslivs- och ortsutveckling, kommunikation
 • kristian.lagerstrom@tibro.se
 • 0504-184 77

Om Tibro kommun

En aktiv liten kommun med unik möbel- och inredningskompetens

Tibro är en västsvensk kommun med 10 900 invånare som präglas av engagemang, aktivitet och entreprenörskap. Näringslivet är brett med över 800 registrerade företag i 170 olika branscher.
Här finns en unik möbel- och inredningskompetens och ett ovanligt rikt föreningsliv.

Tibro är en ort med stolta idrottstraditioner. Här har en rad duktiga idrottare fostrats, bland dem konståkarna Joshi och Viktoria Helgesson, ishockeyspelaren Anton Strålman, tennisspelaren Robin Söderling och flera världsmästare i enduro.

Tibro är också en kommun där det är nära till allt. Det är enkelt att få ett trivsamt boende till ett rimligt pris och den kommunala servicen är väl utbyggd och uppskattad av kommuninvånarna. Vi har en gemensam vision. Tillsammans vill vi skapa miljöer som sticker ut!

Adress

 • Tibro kommun
 • Centrumgatan 17
 • 543 80 Tibro