Skip to main content

Taggar

tibroanda

entreprenörskap

vision tibro 2017 21 tibroanda 21 samverkan 14 tibro kommun 13 möbler och inredning 11 inredia - the melting pot of interior design 10 inredningsdesign 8 Inredia 8 entreprenörskap 7 möbeldesign 7 engagemang 5 vision tibro 5 tibro 3 fågelviksgymnasiet 2 integration 2 Näringslivsutveckling 2 etablering 2 möbel- och inredningscentrum 2 omtanke 2 trygghet 2 kommunutveckling 2 samarbetsklimat 2 ungdomsarbetslöshet 2 handlingskraft 2 workshops 2 besöksutveckling 2 mångfald 1 arbetsmarknadsåtgärder 1 mångkultur 1 värdskap 1 70+ 1 praktik 1 skateboard 1 samhällsplanering 1 företagsutveckling 1 ökad måluppfyllelse 1 mötesplatser 1 tillverkningsindustrin 1 västra götalandsregionen 1 nollvision 1 besöksnäring 1 stadsutveckling 1 furniture 1 främlingsfientlighet 1 tillsammans 1 besöksmål 1 turistservice 1 riksdagsledamöter 1 informationskampanj 1 turistutveckling 1 interior design 1 konstnärsdriven 1 skolresultat 1 ledarskapsutbildning 1 chefsrekrytering 1 mija kinning 1 idéarbete 1 förståelse 1 karriärmöjligheter 1 1900-talshistoria 1 medborgarundersökning 1 personalrekrytering 1 entreprenörsanda 1 centrumutveckling 1 ernst kirchsteiger 1 arbetsmarknadsutbildning 1 skollokaler 1 fallskärmshoppning 1 tacksamhet 1 idrottsevenemang 1 självtillit 1 handelsutveckling 1 ttc 1 idrotts- och fritidsutbud 1 anton strålman 1 sida-projekt 1 företagskuvöser 1 träutbildning 1 fabriksförsäljning 1 folkuniversitetets hantverkscentrum 1 city möbler 1 trygghets- och seniorboende 1 bostäder för äldre 1 julaktiviteter 1 designinriktade uppdrag 1 industritekniska program 1 rekryteringsmässa 1 stockholm furniture fair 2012 1 inredialansering 1 folkfesten uppåner 1 jason 'timbuktu' diakité 1 designat festområde 1 utrikesfödda 1 inredia opening 1 inredia launch 1 interior design solutions 1 speedmeeting 1 tibro actionpark-något extra! 1 swedwood 1 evenemangsutveckling 1 designcentrum 1 julmarknad 2012 1 mångfaldsfrågor 1 varselvåg 1 jättetomte 1 roddy benjaminson 1 gladiatorn hero 1 pulkabacke med snögaranti 1 mötesarena 1 stockholm furniture fair 2013 1 fabriksnedläggning 1 kommunsamverkan 1 industriort 1 jobbsatsning 1 samverkansklimat 1 arrangemangsutveckling 1 årets stadskärna 2017 1 fågelvikspassion 1 tibroidrott 1 tibroidrottare 1 tibroföreningar 1 trygga studiemiljöer 1 entreprenöranda 1 youtube 1 Vi är Tibro 1 ledarskap 1 nätverk 1 arkitektur 1 inredning 1 rekrytering 1 passion 1 dialog 1 utveckling 1 tillväxt 1 kreativitet 1 inspiration 1 boende 1 aktivitet 1 gymnasieskola 1 sydafrika 1 arbetslöshet 1 varsel 1 kvalitetssäkring 1 mötesplats 1 konserter 1 skolutveckling 1 produktutveckling 1 viktoria helgesson 1 joshi helgesson 1 kompetensförsörjning 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Karlsborg och Tibro får gemensam familjerättshandläggning

Karlsborg och Tibro får gemensam familjerättshandläggning

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2019 08:43 CEST

Från den 1 september kommer alla familjerättsliga ärenden i Karlsborg och Tibro skötas av en familjerättshandläggare i Karlsborg. De två kommunerna har kommit överens om en gemensam finansiering av en sådan tjänst, vilket innebär att en myndighetshandläggare kommer att kunna jobba med familjerätt på heltid.

Tibrochef nominerad som årets  boendechef av White Guide

Tibrochef nominerad som årets boendechef av White Guide

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2019 16:43 CEST

Lena Johansson, enhetschef på Tibros nyaste omvårdnadsboende Bonargården, är nominerad till utmärkelsen Årets boendechef av restaurangguiden White Guide. Lena uppmärksammas för sitt målmedvetna arbete med att skapa trivsamma måltidsmiljöer och bygga upp en måltidsverksamhet, som är helt integrerad i det dagliga vård- och omsorgsarbetet på enheten.

Äldrecentrum slås ihop med  sociala dagverksamheten

Äldrecentrum slås ihop med sociala dagverksamheten

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2019 15:31 CEST

Äldrecentrum slås ihop med den sociala dagverksamheten och blir en del av Tibro kommuns nya rehabenhet. Det beslutet fattade socialnämnden på sitt senaste nämndsammanträde måndagen den 15 april.

Fritt bibliotekssystem vinner allt mer terräng

Fritt bibliotekssystem vinner allt mer terräng

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2019 07:00 CET

Det fria bibliotekssystemet Koha sprids allt mer bland folk-, forsknings- och specialbibliotek. - Genom att använda ett öppet system kan vi själva vara med och styra utvecklingen efter våra användares behov, säger Johan Fransson, bibliotekschef i Tibro. Samverkan i det Svenska Kohanätverket gör att vi hjälps åt och lär av varandra och därigenom överbryggar klyftorna mellan små och stora kommuner.

Stor kampanj mot vardagsrasism i Hjo, Tibro och Karlsborg i mars

Stor kampanj mot vardagsrasism i Hjo, Tibro och Karlsborg i mars

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2019 16:13 CET

Den 1 mars drar kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg i gång en gemensam kampanjmånad mot vardagsrasism. Under hela mars genomförs workshops, föreläsningar och andra aktiviteter för att öka kunskapen och medvetenheten om vardagsrasism.

Allvarligt ekonomiskt läge för socialnämnden

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2019 15:48 CET

Socialnämnden i Tibro redovisar ett underskott på 11,9 miljoner 2018. Reduceringar inför budget 2019 har genomförts med drygt 5 miljoner kronor, men ytterligare besparingar krävs för att nämnden ska kunna redovisa en budget i balans.

Förutsättningar för en ny gymnasieskola utreds efter folkomröstningen

Förutsättningar för en ny gymnasieskola utreds efter folkomröstningen

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2019 09:58 CET

En ny kommunal gymnasieskola i Tibro ska utredas. Det föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott vid sitt möte den 29 januari. Det blir kommunfullmäktige, som formellt beslutar att beställa utredningen den 25 februari.

Socialförvaltningen får ny organisation med fokus på samordning och ökad rättssäkerhet

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2019 11:47 CET

Socialförvaltningen har genomfört en organisationsöversyn som lett fram till att en ny organisation fastställts. Verksamheten kommer, som tidigare, att vara indelad i två verksamhetsområden, Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorgen/Funktionsnedsättning. En ny stabsfunktion och tre nya enheter inrättas.

Pressträff om socialförvaltningens nya organisation och ledning

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2019 15:05 CET

Tibro kommun inbjuder till pressträff måndagen den 14 januari kl. 10.00 i kommunhuset, Centrumgatan 17, Tibro. Vid träffen presenteras socialförvaltningens nya organisation och delar av den nya förvaltningsledningen.

Kraftfulla åtgärder vidtas mot brister i barnhandläggning efter IVO-granskning

Kraftfulla åtgärder vidtas mot brister i barnhandläggning efter IVO-granskning

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2019 20:16 CET

Tibro kommun vidtar kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med de brister som funnits i handläggningen av barnärenden. Brister som kommunen själv uppmärksammade vid en systematisk genomgång i höstas och som nu bekräftas i ett beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Per Hallén blir barn- och  utbildningschef i Tibro

Per Hallén blir barn- och utbildningschef i Tibro

Pressmeddelanden   •   Jan 07, 2019 11:31 CET

Per Hallén från Gullspång blir Tibro kommuns näste barn- och utbildningschef. Han tjänstgör för närvarande som områdeschef för Västra Götalandsregionens naturbruksgymnasier och tillträder sin tjänst den 1 april. Per Hallén ersätter nuvarande barn- och utbildningschefen Pähr Nyström, som går i pension till sommaren.

En majoritet av Tibro kommuns anställda trivs och är nöjda med chefer och arbetsklimat

En majoritet av Tibro kommuns anställda trivs och är nöjda med chefer och arbetsklimat

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2018 08:42 CET

En klar majoritet av Tibro kommuns anställda trivs med sitt arbete. De anser att det de gör är meningsfullt. De har förtroende för sin närmaste chef och upplever att arbetsklimatet är gott. Det framgår av den medarbetarenkät som undersökningsföretaget Markör har genomfört på uppdrag av kommunen under hösten.

Översyn av frivilliga verksamheter när socialförvaltningen måste spara

Översyn av frivilliga verksamheter när socialförvaltningen måste spara

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 19:33 CET

Socialnämnden har fattat beslut om att kostnaderna för förvaltningskansliet, den sociala dagvården, Äldrecentrum och individ- och familjeomsorgens öppenvård ska reduceras med 4,7 miljoner kronor för att säkerställa kvaliteten på all lagstadgad verksamhet, för att se till att all personal har en god arbetsmiljö och för att kunna hålla sig inom fastställda budgetramar.

Mattias Peterson blir näringslivschef i Tibro

Mattias Peterson blir näringslivschef i Tibro

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 16:45 CET

Mattias Peterson från Hjo tar över rollen som näringslivschef i Tibro vid årsskiftet. Han kommer närmast från en tjänst som näringspolitiskt ansvarig i Fastighets-ägarna och har under hela 2000-talet haft ledande befattningar inom olika intresse-organisationer med koppling till näringslivet. Han tillträder sin tjänst den 7 januari.

Tibro kommun inrättar ny myndighetsenhet för att åtgärda brister i barnärenden

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 13:49 CEST

Det finns brister i handläggningen av barnplaceringsärenden i Tibro kommun. Det framgår av den kartläggning som kommunen genomfört efter att det i våras uppdagades att ett barn som skulle varit tillfälligt placerat i ett familjehem blivit kvar där i flera år. Nu väljer socialförvaltningen att inrätta en ny myndighetsenhet.

​Pressträff om resultatet av rättssäkerhetskontroll av familjehemsplaceringar

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 14:07 CEST

Tibro kommun inbjuder till pressträff om resultatet av den rättssäkerhetskontroll av familjehemsplaceringar som genomförts under hösten. Pressträffen äger rum torsdagen den 25 oktober kl. 11.00 i sammanträdesrummet Bonaren i kommunhuset, som nås via receptionen på Centrumgatan 17.

70 procent av Tibroborna röstade om gymnasieskola

70 procent av Tibroborna röstade om gymnasieskola

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 20:04 CEST

Av de Tibrobor som deltog i folkomröstningen röstade 58 procent för en återuppbyggnad av en kommunalt driven gymnasieskola i folkomröstningen, som genomfördes den 9 september. 70 procent av de röstberättigade kommuninvånarna deltog i folkomröstningen.

Dags för första spadtaget för Baggeboskolan - Tibros nya F-6-skola

Dags för första spadtaget för Baggeboskolan - Tibros nya F-6-skola

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 16:12 CEST

Måndagen den 27 augusti är det dags för det första spadtaget för Tibros nya F-6-skola, Baggeboskolan, på byggtomten vid Hörnebovägen. Ceremonin inleds med tal kl. 10.30 och därefter kommer Tibros kommunalråd, oppositionsråd och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att ta det första spadtaget tillsammans med elever från Smulebergsskolan och Wiktor Krancher, projektchef på NCC.

Granskat LSS-boende har arbetat medvetet för att ge funktionshindrat barn god omvårdnad

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 16:10 CEST

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har granskat hanteringen av ett barn med omfattande funktionsnedsättning på ett LSS-boende i Tibro. Ärendet är avslutat eftersom IVO bedömer att Tibro kommun vidtagit de åtgärder som krävs för att barnet ska få den omvårdnad det har rätt till enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Tibro kommun vidtar kraftfulla åtgärder efter felaktig hantering av barnärende

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 12:42 CEST

Ett barn som skulle vara tillfälligt placerat i ett familjehem blev kvar där i flera år trots att vårdnadshavaren vid flera tillfällen begärde att få ta hem barnet. Nu vidtar Tibro kommun kraftfulla åtgärder för att något liknande inte ska kunna hända igen.