Skip to main content

Taggar

tibroanda

 • Socialchef
 • anneli.koivuniemi@tibro.se
 • 0504-181 19

 • VA-chef
 • Vatten- och avloppsfrågor
 • mikael.jonsson@tibro.se
 • 0504-181 36

 • Ny kultur- och fritidschef
 • peter.doverholt@gmail.com
 • 0732-70 34 89

 • VD för Tibrobyggen
 • 0767-98 74 16

 • Säkerhetssamordnare
 • 0505-170 52

 • T f socialchef
 • peter.japvnsprissoion@tikzbro.ahmyse
 • 0504-181 19

 • Blivande samhällsbyggnadschef
 • pcgunnarov.carlsson@skaruknwnsabkoorg.gvse
 • 0732-70 14 56

 • Presskontakt
 • IT- och kommunikationschef
 • bwdkngbdpecktebxr.lelkgejjndi@tibwsabrcyo.se
 • 0504-181 17

 • Kommunchef
 • kristina.lundgren@tibro.se
 • 0504-181 35

 • Fältassistent
 • jenny.rccdhosegbkwrbgierg@geeytihlfgbro.oilyduse
 • 0504-183 80

 • Fältassistent
 • henrik.jernetz@tibro.se
 • 0504-184 80

 • Ordförande Inredias Vänner
 • daqmraaiyen.eedeqxkf@me.concxqthm
 • 0708-55 07 17

 • Ordförande In Tibro
 • hej@linusera.se
 • 0764-10 76 74

 • VD InTibro
 • magdalena.eisvedlund@intibooewigdpxhro.stkzce
 • 0504-77 07 02

 • Barn- och utbildningschef
 • Tibro kommun
 • espeblpor.nystcqroffm@yitibrooo.se
 • 0504-181 67

 • Kommunchef
 • Tibro kommun
 • krhqistina.ldkundgnzren@kbmjruehtibrwso.se
 • 0504-181 35

 • Projektledare
 • Kulturvän Tibro
 • sehvlmtqa.erhmyihedlungjd@tiqzbrtxo.brse
 • 0504-181 40

 • Enhetschef
 • Ansvarig för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar
 • sstabaztezelscinpr.vosonnu-harnuten@njsvnosqtiozkzbpbrtauvo.qzse
 • 0500-180 00

 • Fritidskonsulent
 • hebebxzbkrhapzgnllen.erifonlksinsotzn-wallenlv@tmxibyyro.se
 • 0504-182 61

 • Kommunfullmäktiges ordförande
 • laila.neck@politiker.tibro.se
 • 073-624 19 00