Skip to main content

​Ändrat arbetssätt på Norrtälje sjukhus akutmottagning

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2020 14:56 CET

Verksamhetschef Catarina Pommer och klinikchef Jan Bergman vid den byggnad för yttre triagering som nu färdigställs vid Norrtälje sjukhus.

En tillfällig byggnad för så kallad yttre triagering (sortering) för vissa av akutmottagningens patienter kommer att tas i bruk vid Norrtälje sjukhus.

Triage innebär att patientens tillstånd bedöms utifrån bland annat tidigare sjukdomshistoria och aktuella symtom. Med anledning av coronaviruset covid-19 har Region Stockholm beslutat att akutmottagningarna i länet ska ha möjlighet att utföra triagering av patienter på ett säkert sätt utomhus. Detta för att minska risken för smittspridning till övriga patienter.

– Vi behöver ha möjlighet att göra en första sortering av patienterna innan de kommer in på akutmottagningen. Den temporära triageringsbyggnad som nu iordningställs gör det möjligt för oss att redan utanför akutmottagningen identifiera eventuella patienter som kan ha covid-19, så att de kan omhändertas och få fortsatt sjukhusvård på ett korrekt och patientsäkert sätt, säger Catarina Pommer, verksamhetschef på akutmottagningen vid Norrtälje sjukhus.

Så fungerar den yttre triageringen

Patienter som kommer till akutmottagningen med symtom som feber, hosta eller andra luftvägsbesvär ska inte gå in på mottagningen, utan kontaktar akutens reception med hjälp av en ringklocka. Därefter hänvisas de till triageringsbyggnaden där sjukvårdspersonal gör en första bedömning av tillståndet och beslutar om hur patienten ska omhändertas.

– Precis som vanligt när en patient kommer till akuten är det tillståndet och symtomen som avgör hur patienten tas omhand. Läkare kommer att bedöma om patienten till exempel behöver undersökas ytterligare eller läggas in för fortsatt vård, säger Jan Bergman, chef för medicinkliniken på Norrtälje sjukhus.

Patienter med behov av akutsjukvård som inte har anledning att misstänka covid-19 kommer att tas omhand som vanligt på akutmottagningen.

Triageringsbyggnaden planeras preliminärt att tas i bruk lördagen den 14 mars.

Frågor och rådgivning

Om du har frågor kring coronaviruset, ring 113 13. Om du är förkyld ska du stanna hemma och undvika att smitta andra. Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter, feber och hosta, kontakta 1177 Vårdguiden för vägledning och hänvisning till rätt vård.


En unik modell för integrerad vård och omsorg

Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra unikt i Sverige. Vi driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, BVC, LSS-verksamheter och hemtjänst. Vårt innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.

Norrtäljemodellen är uppmärksammad såväl här hemma som internationellt, och lyfts fram av socialdepartementet som en förebild att ta efter för övriga kommuner, landsting och regioner.

Tiohundra AB ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Med ca 2 300 fast anställda är vi kommunens största arbetsgivare.

Vår vision är Hälsa, vård och omsorg där du är.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.