Skip to main content

Barnmorskemottagning kritiseras av IVO

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 09:13 CET

TioHundra AB:s barnmorskemottagning får kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Ärendet är från 2014 och rör en kvinna som drabbades av komplikationer i samband med förlossning. Kvinnan avled senare av de hjärnskador hon ådrog sig på grund av syrebrist.

Händelsen anmäldes till IVO, som nu kommit med sitt utlåtande, där TioHundra AB:s barnmorskemottagning får kritik. IVO identifierar brister i planering, ledning och kontroll av verksamheten.

Patienten var en riskpatient ur förlossningssynpunkt vilket borde lett till en läkarbedömning och eventuellt vidare utredning. IVO konstaterar att mottagningen inte följt Stockholms läns landstings riktlinjer för mödrahälsovård, när det gäller kraven på att mäta livmoderns tillväxt.

– I det här fallet har vi brustit i vårt patientsäkerhetsarbete, vilket är ytterst allvarligt och förstås helt oacceptabelt, säger Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare i TioHundra AB.

TioHundra AB ska senast den 29 januari svara IVO och där redovisa vilka åtgärder som vidtagits.

– Vi har redan gjort vissa förändringar i vårt arbetssätt. Bland annat görs dubbla mätningar av magarna för att säkerställa att mätningen görs på ett korrekt sätt. Dessutom beställs extra ultraljud om vi bedömer att det råder osäkerhet om fostrets vikt.

– Vi gör nu vårt yttersta för att undvika att något liknande ska kunna inträffa igen, och arbetar med att ytterligare förbättra våra arbetsmetoder och rutiner, säger Susanne Bergenbrant Glas.

Också BB Sophia, där förlossningen skedde, får kritik av IVO.


Det här är TioHundra

Hos oss finns helheten, allt från akutsjukhus till hemtjänst, äldreboenden, psykiatri, insatser för personer med funktionsnedsättning och vård för hela familjen. 

Vi ansvarar för att samordna insatserna och kan ta ett helhetsgrepp för att skapa en komplett vård- och omsorgskedja där ingen faller mellan stolarna. 

Vi har en årlig omsättning på 1,5 miljarder och ca 2 500 fast anställda, vilket gör oss till kommunens största arbetsgivare. Våra ägare är Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy