Skip to main content

​Förändringar i hemtjänsten med ny kundvalsmodell

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2020 09:36 CET

Den nya kundvalsmodellen i Norrtälje kommun innebär förändrade arbetssätt för hemtjänsten. De ändrade ekonomiska förutsättningarna innebär att Tiohundra tvingas göra effektiviseringar i form av kortad arbetstid för ett stort antal medarbetare.

Den 1 april träder förändringar i kundvalet inom hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering i kraft.

I dag ges hemtjänstutförarna ersättning för utförd tid. Den nya modellen ger utförarna en fast ersättning för den tid som är beviljad i biståndsbeslutet. Samtidigt förändras ersättningsnivåerna, vilket ställer krav på ytterligare effektivisering.

Intäktsminskning

– Vi har jobbat hårt för att få hemtjänstens ekonomi i balans. Det nya kundvalet innebär en intäktsminskning om ca 15 miljoner kronor årligen. Det medför att vi oundvikligen måste vidta åtgärder som dessvärre kommer att påverka våra medarbetare, säger VD Peter Graf.

Det nya avtalet kräver en högre kompetens för omvårdnadsinsatserna, vilket innebär ett större behov av undersköterskor. Serviceinsatserna, som tvätt, städ och inköp, är av betydligt mindre omfattning och ersätts också lägre. Dessa förutsättningar ställer nya krav på planering och ändrade arbetssätt.

Två alternativ

Inför övergången till det nya kundvalet har två alternativ varit aktuella – att varsla ett antal vårdbiträden om uppsägning, eller att sänka tjänstgöringsgraden för samtliga vårdbiträden i hemtjänsten.

– Inget alternativ är bra, och efter dialog med de fackliga organisationerna har vi valt det senare. Det innebär att vi slipper varsla någon om uppsägning. Samtidigt kommer många att få en kännbar sänkning av arbetstiden. Jag är den förste att beklaga att vi tvingas till den här åtgärden, säger Peter Graf.

Omkring 75 vårdbiträden i hemtjänsten berörs av den föreslagna förändringen, som innebär att samtliga med tjänstgöringsgrad över 75 procent nu kommer att erbjudas 75 procents tjänst.

Tuff omställning

– Det är en tuff omställning som påverkar många medarbetare. Vår ambition är att göra förändringarna på bästa sätt för både kunder och medarbetare. Vi planerar också att fortsätta erbjuda vårdbiträden vidareutbildning till undersköterskor, för att successivt höja kompetensen i verksamheten, säger verksamhetschef Gisela Palm Lamerstedt.

Berörda medarbetare och de fackliga organisationerna har informerats om den föreslagna förändringen. De fackliga förhandlingarna fortsätter under vecka 12.


En unik modell för integrerad vård och omsorg

Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra unikt i Sverige. Vi driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, BVC, LSS-verksamheter och hemtjänst. Vårt innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.

Norrtäljemodellen är uppmärksammad såväl här hemma som internationellt, och lyfts fram av socialdepartementet som en förebild att ta efter för övriga kommuner, landsting och regioner.

Tiohundra AB ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Med ca 2 300 fast anställda är vi kommunens största arbetsgivare.

Vår vision är Hälsa, vård och omsorg där du är.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.