Skip to main content

TioHundra AB gör omsorgen säkrare med surfplattor

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 14:02 CEST

Med ny teknik vill vårdbolaget TioHundra höja kvaliteten på äldreomsorgen samtidigt som personalens arbetsmiljö förbättras.

Ett minne blott är snart de läkemedelslistor som i dag skrivs för hand och förvaras i läkemedelsskåpen hos varje boende på Grinds vård- och omsorgsboende i Norrtälje.

Istället ska nu listorna hållas uppdaterade digitalt av de ansvariga sjuksköterskorna. Vårdpersonalen utrustas med surfplattor, och signerar digitalt så fort den boende fått sin dos av läkemedel.

I ett sex månader långt pilotprojekt, som inleds i dagarna, ska kommun- och landstingsägda vårdbolaget TioHundra AB i Norrtälje testa appen MCSS (Medication and care support system).

Minskad risk för felaktig medicinering

Fördelarna med det nya arbetssättet väntas bli flera – framförallt minskar risken för felaktig eller utebliven medicinering drastiskt. Bedömningen är att hela 90 procent av de fel som begås i samband med läkemedelsdelning går att undvika med den nya tekniken.

– Det handlar om uteblivna doser, medicin som ges vid fel tid eller att man inte signerar läkemedelslistan. Felaktigheter som kan få mycket allvarliga konsekvenser, säger Malin Alenius, chefsapotekare i TioHundra AB.

Påminnelser minskar stressen

Med appen elimineras risken för att personalen missar att ge någon boende hans eller hennes läkemedelsdos. Om inte medicinen givits i tid skickas en påminnelse till surfplattan.

Efter ytterligare en tid skickas fler påminnelser, först till övrig personal på boendet och därefter till ansvarig sjuksköterska. Detta leder i sin tur till minskad stress hos personalen.

– Läkemedelsdelningen kan vara en stor källa till oro i jobbet. Nu behöver våra medarbetare inte gå hem och fundera över om de verkligen kom ihåg att ge den boende sin medicin. Skulle någon råka glömma så ser kollegan som jobbar nästa skift detta direkt i surfplattan, säger Malin Alenius.

Vetenskapligt test

Appen för läkemedelsdelning har provats på ett fåtal andra äldreboenden i landet. TioHundra AB är först med att vetenskapligt testa tekniken, och har för detta tilldelats forskningsmedel från Stockholms läns landsting. Studien ska bland annat ge svar på om andelen läkemedelsavvikelser minskar och om appen kan ge sjuksköterskorna mer patientnära tid.

– Om det här pilotprojektet faller väl ut hoppas vi kunna införa systemet i stor skala på våra boenden, säger Jan Blomkvist, verksamhetschef för vård- och omsorgsboenden i TioHundra AB.

Det här är TioHundra AB

TioHundra AB är det kompletta vårdbolaget i Norrtälje. Hos oss finns allt från akutsjukhus till hemtjänst, äldreboenden, psykiatri och vård för hela familjen. Vi ansvarar för att samordna insatserna och kan ta ett helhetsgrepp för att skapa en komplett vård- och omsorgskedja där ingen faller mellan stolarna. Våra ägare är Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Vi är kommunens största arbetsgivare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy