Skip to main content

TioHundra når viktiga miljömål

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2016 16:57 CET

28 procent av måltiderna som serverades inom TioHundra AB:s verksamheter under 2015 var baserade på ekologiska livsmedel.

Den flitiga användningen av ekologiskt framställda matvaror är bara ett exempel på uppnådda miljömål under året. Målet var att 25 procent av måltiderna skulle baseras på ekologiska livsmedel.

Anna-Lena Carling”Framgångsrikt år för miljöarbetet”

– 2015 var ännu ett framgångsrikt år för miljöarbetet i TioHundra. Tack vare våra engagerade medarbetare uppnådde vi merparten av våra övergripande miljömål, säger Anna-Lena Carling (bilden), miljöchef i TioHundra AB.

Utsläppen av klimatpåverkande gaser minskade med hela 58 procent, jämfört med basår 2011.

– En av orsakerna till den kraftiga minskningen är det lyckade och uppmärksammade pilotprojektet på Norrtälje sjukhus, där anestesigasen Sevofluran samlades in med hjälp av filter, berättar Anna-Lena Carling.

87 procent miljöbilar

Transporter är ett annat viktigt område där TioHundra AB når målen. Av TioHundras nyinköpta eller leasade tjänstebilar är 87 procent miljöbilar. Målet, 80 procent, är därmed uppnått med råge. Bolaget har även investerat i 23 elcyklar för att minska användandet av bilar.

TioHundra AB har 130 lokala miljöombud i vård- och omsorgsverksamheterna. Under 2015 gjorde miljöombuden ca 40 energironder på sina arbetsplatser.

– Syftet med energironden är att uppmärksamma brister och göra medarbetare medvetna om förbättringsmöjligheter som spar el på respektive arbetsplats, säger Anna-Lena Carling, som nu satt upp nya tuffa miljömål för 2016.

– Vi hoppas bland annat kunna minska matavfallet med 30 procent, förskriva mindre antibiotika och minska elförbrukningen på Norrtälje sjukhus.


Det här är TioHundra

Hos oss finns helheten, allt från akutsjukhus till hemtjänst, äldreboenden, psykiatri, insatser för personer med funktionsnedsättning och vård för hela familjen. 

Vi ansvarar för att samordna insatserna och kan ta ett helhetsgrepp för att skapa en komplett vård- och omsorgskedja där ingen faller mellan stolarna. 

Vi har en årlig omsättning på 1,5 miljarder och ca 2 500 fast anställda, vilket gör oss till kommunens största arbetsgivare. Våra ägare är Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy