Skip to main content

TioHundra skapar hållbara vårdkedjor för sköra äldre

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 10:59 CET

Smidigare övergångar mellan sjukhusvård, hemmet och särskilt boende. Korrekta läkemedelslistor, kortare vårdtider, färre återinläggningar på sjukhuset och inte minst – en tryggare vardag. Det är målsättningen med TioHundra AB:s satsning på sköra äldre.

Vårdbolaget TioHundra i Norrtälje samordnar tidigare kommunal- och landstingsdriven sjukvård och omsorg och har de rätta förutsättningarna för att se till att ingen faller mellan stolarna.

Detta är särskilt viktigt för gruppen sköra äldre, som exempelvis innefattar äldre personer som bor i vård- och omsorgsboende, som ofta behöver uppsöka sjukhus eller lider av nedsatt allmäntillstånd. Dessa personer har ofta ett komplext vårdbehov där flera yrkesgrupper är inkopplade.

– När flera verksamheter och personer är involverade ökar risken att någon länk inte fungerar fullt ut. Hos TioHundra ska ingen behöva känna oro, utan tvärtom trygghet, säger vd Peter Graf.

TioHundra – en föregångare
TioHundra har hela vårdkedjan, med allt från äldreboenden till vårdcentraler, rehabilitering, akutmottagning och geriatrisk klinik.

 – Vi vill vara en föregångare och har alla förutsättningar att lyckas, säger Cecilia Thulin, som kommer att leda arbetet med sköra äldre i TioHundra. 

Med satsningen vill vi åstadkomma ett tryggare liv för våra sköra äldre. Kortare vårdtider och färre återinläggningar på sjukhuset är en metod, korrekta läkemedelslistor en annan. Smidiga övergångar i hållbara vårdkedjor ska stärka våra sköra äldre.

Våra fokusområden: 

  • Läkemedel – aktuella läkemedelslistor, läkemedelsgenomgångar och minskat antal läkemedel
    per person. 
  • Prevention – i ett tidigt skede uppmärksamma och samarbeta kring personen. 
  • Direktinläggning och minskad återinläggning – direktinläggning på geriatrisk klinik samt ett
    planerat samarbete inför utskrivning för att undvika återinläggning.

Strukturerad och systematisk samverkan
TioHundra har beslutat att skapa hållbara vård- och omsorgskedjor för sköra äldre, eftersom ett litet feltramp kan ge mycket allvarliga följder för dessa människor. Det krävs ett samlat grepp, med utgångspunkt i personens behov.

Ett bolagsövergripande vårdprogram med konkreta mätetal kommer att
tas fram. För att nå bästa resultat har vi ett nära samarbete med Sjukvårds- och omsorgskontoret samt med biståndsavdelningen. 

– Vi har redan kommit långt, och vi har de unika förutsättningarna att lyckas fullt ut, säger vd Peter Graf.

 

Det här är TioHundra AB

TioHundra AB är det kompletta vårdbolaget i Norrtälje. Hos oss finns allt från akutsjukhus till hemtjänst, äldreboenden, psykiatri och vård för hela familjen. Vi ansvarar för att samordna insatserna och kan ta ett helhetsgrepp för att skapa en komplett vård- och omsorgskedja där ingen faller mellan stolarna. Våra ägare är Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera