Skip to main content

Titania utför traditionellt stambyte för Brf Paradisfågeln i Aspudden

Nyhet   •   Maj 12, 2012 17:35 CEST

I Brf Paradisfågelns fastighet i Aspudden genomför Titania ett traditionellt stambyte i föreningens samtliga lägenheter, lokaler och i källarplanet.

Fastigheten är ett punkthus från mitten av 50-talet och består av ett källarplan, entreplan, sex plan med lägenheter samt vind. Totalt innehåller fastigheten 25 lägenheter, två verksamhetslokaler samt förråd och sedvanliga serviceutrymmen.

Stambytet skall utföras med de boende kvar i lägenheterna varför provisorier krävs så att de boende på ett godtagbart sätt kan utföra toalettbesök, duscha, laga mat och i övrigt vistas i lägenheter, kommunikations- och serviceutrymmen. Arbetet beräknas färdigställt i juli 2012. Ytterligare information och fler bilder från projektet, finns på Titanias hemsida. 

I korthet består entreprenaden av:

• Projektering och planering av entreprenaden till fullt färdigställd, avprovad och driftsatt anläggning.

• Tappvattensystem byts i sin helhet från vattenmätare i källare till tappställen, dock är det mesta i undercentralen relativt nytt och behålls, men anpassas vid behov. Nytt VVC-system ansluts med stamvis mätning och injustering.

• Varje lägenhet skall förberedas för mätning av tappvatten med ett prefabricerat tappvattenskåp som är förberett för mätare med konsol och mätsträcka.

• Spillvattenledningar under bottenplatta relinas (brunnar byts) ut till anslutningspunkt för kommunala nätet eller fram till ”frisk” markledning utanför husliv. Ledningar ovan platta upp till tak byts i sin helhet. Takgenomföringar behålls.

• Värmesystemet behålls till största delen dock skall det ev. kompletteras med nya stamventiler och radiatorventiler samt termostatkroppar.

• Befintligt ventilationssystem behålls dock skall det rengöras och injusteras samt kompletteras med en springventil i varje lägenhets vardagsrum.

• Samtliga system injusteras och avprovas samt dokumenteras.

• Håltagning, efterlagning samt återställning av ytskickt ingår i entreprenaden.

• Drift- och underhållsinstruktioner samt dokumentation över färdigt VS-sytem upprättas till besiktning.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera