Skip to main content

Åtgärder för att förbättra Färdtjänsten

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 12:08 CEST

Färdtjänsten i Stockholms län når inte upp till målen för punktlighet och kundnöjdhet. Därför genomför Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting, tillsammans med de taxibolag som kör färdtjänsten, en rad förbättringsåtgärder.

Trafikförvaltningens punktlighetsmål för färdtjänsten är att 94 procent av de beställda resorna ska starta senast inom tio minuter från beställd tid. Idag är punktligheten i snitt 91 procent. Många färdtjänstresenärer är också kritiska till långa svarstider hos kundtjänst och till hanteringen av resegarantin.

– Det är otillfredsställande att färdtjänsten inte fungerar som det är tänkt. Detta drabbar en kundgrupp med särskilda behov, som ofta har svårt att använda den allmänna kollektivtrafiken, säger Sara Catoni, trafikdirektör på Trafikförvaltningen.

Att färdtjänstbilarna är försenade eller inte kommer alls beror ofta på en kombination av olika faktorer. Problemen är störst under rusningstid. Då är efterfrågan på taxi stor även från övriga resenärer, vilket innebär att det blir färre lediga bilar. Trafiksituationen med trängsel och köer på vägarna orsakar långa framkörningstider.

Trafikförvaltningen har tillsammans med leverantörerna Sverigetaxi och Taxi Kurir tagit fram en åtgärdsplan för att nå upp till avtalade mål för färdtjänsttaxi.

  • Förändrad zonindelning i bokningssystem för att öka tidspassningen
  • Fler trafikledare för bättre stöd till förare
  • Samverkan mellan bolagen vid problem
  • Särskilda resurser för att hantera försenade resor
  • Prioritering av hanteringen av resegarantin
  • Fler bilar i Norrtälje

– Vi tror på att de åtgärder som taxibolagen nu genomför får effekt. Vi följer utvecklingen noga och kräver viten om inte trafiken fungerar som den ska, säger Sara Catoni. Vi kommer nog tyvärr aldrig att få en hundraprocentig punktlighet, men det måste bli en tydlig förbättring.

Fakta om Färdtjänsten

Färdtjänsten är en form av kollektivtrafik för de resenärer som inte kan åka med den vanliga kollektivtrafiken. I Stockholms län reser cirka 82 000 personer med färdtjänst någon gång under ett år. Varje dag görs cirka 12 000 färdtjänstresor i Stockholms län.

Resorna samplaneras vilket innebär att flera resenärer kan hämtas på olika adresser av samma bil. Hämtning kan vara beställd 28 dagar före resan ner till 30 minuter före resan. Avsikten är att hämtning ska ske inom högst 10 minuter efter beställd tid. Bakgrunden till detta är samplaneringen och det faktum att biltrafik inte kan vara lika tidspassande som linjelagd kollektivtrafik.

Om beställd bil inte kommit inom tjugo minuter efter bokad tid gäller resegarantin. Man ringer ett särskilt nummer och Färdtjänsten hjälper till att ordna fram en ny bil så fort som möjligt. Om färdtjänsttaxin inte kommer kan man också ta en bil på gatan eller göra en egen beställning direkt till taxi. Har man originalkvittot kvar har man rätt att få ersättning i efterhand.

Läs om resegarantin här: https://fardtjansten.sll.se/sv/Kundservice/

Trafikförvaltningen är en del av Stockholms läns landsting och ansvarar för att alla länsinvånare har tillgång till en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik. Varje år beställer Stockholms läns landsting kollektivtrafik för cirka 13,9 miljarder kronor.