Skip to main content

3000 barn skadas i pulkbacken varje år

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2011 11:05 CET

Varje år skadas närmare 3000 barn så allvarligt i olyckor med pulka, stjärtlappar, tefat, madrasser, kälke, bob, snowracer eller spark att de behöver uppsöka ett akutsjukhus. Det visar data från Socialstyrelsen som Barnolycksfallsfonden tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) analyserat och framställt statistik från.

Det är framförallt unga pojkar som råkar illa ut, nästan var tredje barn som skadas är pojkar mellan 8-12 år. Det åkredskap som är involverat i flest olyckor är pulkan, som orsakar cirka 1400 olyckor varje år. Näst flest olyckor sker med tefat, stjärtlappar, madrasser och liknande åkredskap som leder till knappt 1000 olyckor varje år. Varje år inträffar även ungefär 600 olyckor med kälke, bob eller snowracer. Var tredje olycka inträffar på lekplatser i bostadsområden, och var femte i skola och barnomsorg.

– De flesta barn tycker att det är roligt att leka i snön, men det inträffar många olyckor varje år till följd av lek med pulkor, kälkar, tefat, stjärtlappar och madrasser och liknande åk-redskap, framförallt på lekplatser i bostadsområden. Som förälder är det viktigt att hålla extra uppsikt över barnen, även om de leker på lekplatsen där man bor. Det bästa vore att man som förälder är med när barnen leker i backen, säger Björn Sporrong, styrelseledamot i Barnolyckfallsfonden. Då kan man hålla koll på barnen samtidigt som man själv passar på att ha roligt.

Olyckor med ovan nämnda åkredskap orsakas oftast av att barnen ramlar av, välter eller att de kört på någon eller något, exempelvis träd, stubbar eller buskar. Olyckor med pulkor, kälke, bob eller snowracer leder oftast till frakturer, medan tefat, stjärtlappar, madrasser osv. främst orsakar blodutgjutningar. I drygt sju procent av fallen drabbas barnen av hjärnskakning, och även fast de flesta barn blir undersökta, behandlade och hemskickade från akutmottagningen, läggs cirka elva procent in på sjukhus för fortsatt vård.

– Huvudskador och frakturer är mycket allvarliga, framförallt när barnen är så små. Undersök backen så att det inte finns träd, buskar eller stubbar i vägen, och se till att barnen alltid har hjälm på sig när de ska leka i backen. Vi rekommenderar också att man som förälder talar med skolans personal för att säkerställa att barnen använder hjälm även när de åker pulka på skoltid, säger Björn Sporrong.

Barnolycksfallsfondens tips och råd:

  • Barnen ska ha hjälm för att skydda huvudet
  • En vuxen bör alltid finnas till hands. Var med och lek i backen med barnen, det är både säkrare och roligare
  • Undersök backen så att det inte finns hinder som barnen kan krocka med
  • Tala med barnens lärare eller dagispersonal för att säkerställa att hjälm används även under dagis eller skoltid

För ytterligare information vänligen kontakta:
Björn Sporrong, barnförsäkringsexpert och styrelseledamot i Barnolycksfallsfonden.
Telefon: 070-168 27 99

Om Barnolycksfallsfonden 
Barnolycksfallsfonden bildades 2007 av försäkringsbolaget Trygg-Hansa och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Grundarnas ambition är att fonden genom forskning och informationsspridning ska bidra till att dels förebygga och minska antalet barnolycksfall, dels förbättra vården för de barn som skadar sig. Stiftelsen har ett 90-konto för att samla in pengar till fonden, pg 900136-3. Besök hemsidan på www.barnolycksfallsfonden.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy