Skip to main content

Kriskommunikationsplanens ABC - så här gör du C – Övning och utvärdering

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2016 09:07 CET

Förr eller senare behöver du kommunicera i en krissituation. Vanligast är kanske att det inträffar något med dina anställda eller att något inträffar i kundleveransen. Men det kan även vara så att media fångar verksamhetens intresse av andra skäl. Ibland kan det vara något som riskerar att skada varumärket eller trovärdigheten. Trots att de flesta är medvetna om dessa risker så är förvånansvärt många inte förberedda på krisen. Och många saknar till och med en kriskommunikationsplan. Framgångsrik kriskommunikation bygger på att du är förberedd. Vi ger dig kriskommunikationsplanens ABC. Här följer sista delen: C - Övning och utvärdering.

C – Övning och utvärdering

Kriskommunikation är en svår konst som man snabbt blir bättre på genom att lära sig mer om dess grunder och genom att öva. Genom en systematisk utvärdering av din träning kommer du snabbt att bli bättre på att kommunicera i krisen. Genom återkommande övningar kommer du även att känna dig tryggare och veta hur du ska agera då krisen kommer. I övningarna får du även en ökad insikt och kunskap om kriskommunikation och det kommer att avspegla sig positivt i resultatet av din insatts.

Under hela den akuta delen av krisen ska en av deltagarna i krisgruppen föra en Loggbok. Detta görs dels för att ha kontroll över alla olika aktiviteter, men den fungerar även som ett viktigt verktyg i utvärderingen av krishanteringens aktiviteter och fungerar som ett bra underlag för förbättringsarbetet.

Ofta är det svårt att genomföra en realistisk övning själv och med egna resurser. Ta hjälp från en erfaren kriskommunikatör som ger dig verktygen för att genomföra och utvärdera och utveckla din och krisgruppens förmåga.

Det är klokt att även utbilda ledningsgrupp och styrelse i grunderna för kriskommunikation för att minska rädslan och okunskapen om kriser samt öka möjligheterna till framgångsrik kriskommunikation.

Träna krisgruppen regelbundet. För att ha en aktuell och uppdaterad kompetens i krisgruppen är det lämpligt att genomföra övningar med 6 månaders mellanrum. Initialt under övningen ser du på de förändringar som skett sedan ni träffades förra gången. Har någon i krisgruppen slutat, har det tillkommit nya kontor eller andra viktigare förändringar? Genomför därefter övningen med en fingerad händelse och spela upp ett tänkbart scenario. Oftast ger övningen betydligt bättre effekt om du tar in en extern expert som iscensätter scenariot och som leder övningen.

Utvärdera resultatet och se om det finns behov av ytterligare träning, behöver talespersonen ytterligare medieträning/budskapsträning och behöver kriskommunikationsplanen förbättras och uppdateras?

I tidigare material har vi beskrivit hur du förbereder dig och etablerar en Kriskommunikationsplan samt hur du ska göra i den faktiska krisen. Du finner dessa texter här och här.

Ta extern hjälp – Kriskommunikation är komplext och alltid krävande. Ofta får du ett tunnelseende som begränsar ditt agerande. Det kan vara svårt att objektivt bedöma situationen med ett utifrånperspektiv. Med extern expertis får du tydliga råd i hur du ska agera och vilka åtgärder som du ska prioritera. Du kan ta del av andras erfarenheter och kunskap och ibland behöver den egna organisationen avlastning eller förstärkning i operativa insatser.

Genom kartläggning av potentiella kriser, återkommande övningar och genom att ta hjälp från extern expertis kommer din kriskommunikation att gå bra. Om ni hanterar krisen väl kommer det att stärka ert förtroende och relationerna med omvärlden.

Hör gärna av dig till mig om du vill veta mer eller om du vill få;

  • hjälp att få en kriskommunikationsplan på plats
  • hjälp med att öva er kriskommunikation
  • hjälp med medieträning
  • en uppdatering eller second opinion av er kriskommunikationsplan
  • en komplett strategi och verktyg för kommande kriskommunikation


För mer information kontakta

Hans Uhrus, Kriskommunikationsexpert
hans.uhrus@uhrvis.se
0768950101
www.uhrvis.se

Vi stärker din kriskommunikation

Uhrvis AB
Kommunikation och mediarelationer
Specialister på kriskommunikation

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy