Skip to main content

Resultatrapport

Dokument   •   Feb 01, 2013 13:34 CET

Sedan en tid tillbaka har det varit känt att vissa delar av Norrbyskär har förhöjda halter av dioxin i marken som en rest av sågverksverksamheten i början av 1900-talet. Flera alternativa saneringslösningar har tagits fram och ska under 2013 analyseras. Kommunen avser därefter att ansöka om bidrag hos Naturvårdsverket för de åtgärder man kommer att föreslå.
Licens Användning i media (?)