Skip to main content

Efterbehandlingsåtgärder behövs på Norrbyskär

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 13:34 CET

Sedan en tid tillbaka har det varit känt att vissa delar av Norrbyskär har förhöjda halter av dioxin i marken som en rest av sågverksverksamheten i början av 1900-talet. Flera alternativa saneringslösningar har nu tagits fram och ska under 2013 analyseras. Kommunen avser därefter att ansöka om bidrag hos Naturvårdsverket för de åtgärder man kommer att föreslå.

På flera av öarna som bildar Norrbyskär drevs under tiden 1895 – 1952 ett av Europas största sågverk. Undersökningar har visat att sågverksamheten efterlämnat föroreningar i form av dioxiner. Det fanns i det träskyddsmedel som användes mot röt- och skadedjursangrepp. 

Höga dioxinhalter bekräftade
Under 2012 har Umeå kommun, med ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket, gjort fördjupade undersökningar av dessa föroreningar. Det har tagits prover på jord, grundvatten, dricksvatten, hallon, potatis, sediment, ytvatten, fisk och snäckor. Man har främst mätt halterna av dioxiner, men även andra föroreningar som klorfenoler, PAH och metaller. Resultaten visar på höga halter dioxiner främst inom sågverksområdet, men dioxin förekommer också på delar av Långgrundet där det tidigare fanns en brädgård.

Negativa hälsoeffekter på lång sikt
Dessa områden är redan idag avspärrade eller täckta med ren jord, för att undvika att barn får i sig jord som är förorenad.  På lång sikt, om människor vistas ofta och länge på de här delarna av skären, finns det risk för negativa effekter på hälsan. Därför har man i utredningen kommit fram till att efterbehandlingsåtgärder krävs och föreslagit ett antal olika nivåer av åtgärder som kan vara lämpliga för att minska risken för negativa hälsoeffekter.

Ekonomiskt bidrag ska sökas 2013
Eftersom det var så pass länge sedan sågverket lades ner, går det inte att hålla någon ansvarig för föroreningarna. Innan det blir aktuellt med åtgärder måste därför kommunen under 2013 göra en ansökan om pengar till Naturvårdsverket. De prioriterar mellan samtliga förorenade områden i Sverige som saknar ansvariga när de fördelar pengar. Därför är det svårt att säga om eller när det blir aktuellt med åtgärder på Norrbyskär.

- Norrbyskär är en mycket värdefull kulturhistorisk miljö där det bedrivs viktiga verksamheter för barn och unga, turister och länsbor. För Umeå kommun är det här därför prioriterat och hänsyn kommer att tas till dessa verksamheter när vi föreslår åtgärder. Vi hoppas förstås att Norrbyskärs värde ska bidra till att vi får ekonomiskt stöd till efterbehandlingarna, säger Jonas Fagerman som jobbar som projektledare på Umeå kommun för utredningarna på Norrbyskär.

Fakta om dioxin: Dioxiner är giftiga, svårnedbrytbara, anrikas i näringskedjorna och lagras i fett. Cirka 90 procent av de dioxiner som vi får i oss kommer via livsmedel, framförallt fet fisk från Östersjön och Bottenviken samt mejeriprodukter. Dioxiner inte är akut giftiga.

Läs mer på: www.umea.se/miljoundersokningarnorrbyskar

Kontakt:
Jonas Fagerman
projektledare
Umeå kommun
090-16 14 32
070-350 34 48
jonas.fagerman@umea.se

Anna Pallin
miljöinspektör
Umeå kommun
090-16 16 98
070-244 22 65
anna.pallin@umea.se

Umeå kommun har 11 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå har länge haft en stadig tillväxt. Här bor strax under 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. Genom en både tidig och omfattande utbyggnad av stadsnätet har Umeå västvärldens snabbaste bredband. En följd av en mångårig satsning på kultur är utnämningen till Europas kulturhuvudstad 2014.