Skip to main content

En miljon tilldelas funktionshinderföreningar i Umeå

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 17:07 CEST

Individ- och familjenämnden beviljade vid sammanträdet 25 maj föreningsstöd till 27 funktionshinderföreningar i Umeå kommun.

Totalt delas 1 019 985 kr ut till funktionshinderföreningar i Umeå kommun. Några exempel på föreningar som får bidrag är Umeå handikappidrottsförening, HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Umeå), Frisk och fri – lokalavdelningen i Umeå mot ätstörningar, FUB (föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna i Umeå).

- Alla ska ha samma rättigheter och kunna delta på samma villkor i samhällslivet. Funktionshinderföreningarna har en viktig funktion då de skapar ett socialt sammanhang och ökar medvetenheten om funktionsnedsättningar hos allmänheten, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden, Umeå kommun.

Nämnden beslutar att de återstående 254 666 kr som finns i budgetutrymmet avsätts för tillkommande ansökningar under 2016 för sociala föreningar och funktionshinderföreningar.

Om föreningsbidrag till funktionshinderföreningar
Föreningsstödet består av två delar, ett grundbidrag och ett aktivitetsbidrag.Bidraget ska uppmuntra till aktiviteter för personer med funktionsnedsättning, stödja informationsspridning till allmänheten samt skapa socialt sammanhang och bidra till erfarenhetsutbyte mellan människor.

Kontakt

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden Umeå kommun
070-330 63 24
mejl

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden Umeå kommun
070-330 15 17
mejlUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.