Skip to main content

Jämställt i köket – utopi eller verklighet?

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 08:52 CET

– Fler män till skolrestaurangerna! Ja, som ett led i satsningen på jämställdhet i köket har Måltidsservice under sex månader utbildat i första hand arbetssökande män med målet att männen ska börja arbeta i verksamheten. 14 män har gått från arbetslöshet till långa och kortare vikariat och fått en ny möjlighet till en plats i arbetslivet. Resultaten presenteras vid en konferens den 2 november som arrangeras av projektet Attraktiv arbetsplats på lika villkor inom Måltidsservice i Umeå kommun.

En jämställd arbetsplats är en friskare arbetsplats, där både kvinnor och män kan trivas och utvecklas. Behovet att rekrytera män är därför stort. Idag är endast 7 % män bland de anställda inom verksamheten.
– Det är viktigt att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden av flera anledningar, säger kostchef Ulla Dellqrantz, och berättar om att det handlar om att kunna locka fler män till skolrestauranger, att skapa friskare arbetsplatser och att det också för barnen är positivt att se både kvinnor och män bakom serveringsdisken eller vid grytorna.

Jämlikhetsutvecklaren Helena Österlind som är delaktig i Måltidsservice projekt kommenterar:
– Resultat och erfarenheter från det här arbetet kan vara användbara i andra förvaltningar där den könsuppdelade arbetsmarknaden är stark. Goda exempel som inspiration och drivkraft är det som efterfrågas.

Jämställdhet en fråga om kunskap
All personal (ca 170 personer) från Umeå kommuns skolrestauranger har under 2006 tagit plats i klassrummet för att få en kompetenshöjning inom jämställdhetsområdet. Det är en del i satsningen som i år genomförts på Måltidsservice, som är den organisation som lagar och serverar mat till alla våra barn.

Arbetsrotation och bench-learning för hållbarhet och utveckling Att lära av varandra och utbyta erfarenheter är något som ska utvecklas inom Måltidsservice menar Helene Brewer, projektledare för projektet: – Det finns en enorm kompetens och yrkesskicklighet hos vår personal och den ska vi bli bättre på att dela med oss till varandra för att utvecklas. Arbetsrotationen är viktig både för att skapa en hållbar arbetsdag men också för att vi ska kunna skapa heltider. Det är nödvändigt att vi ska kunna erbjuda heltider till våra anställda, och för att vi i framtiden ska kunna säkra våra stora rekryteringsbehov.

Konferensen ”Jämställt i köket”, hålls på Umeå Folkets Hus den 2 november, med deltagare från Måltidsservice samt inbjudna gäster inom kommuner, arbetsmarknadsparter och andra intresserade. Medier är välkomna under dagen, se bifogat program!

Projektägare är Umeå kommun och medfinansiärer är förutom Umeå kommun, även Europeiska unionens strukturfonder och Arbetsförmedlingen.


För mer information om projektet:
Ulla Dellqrantz, kostchef Måltidsservice
090-16 17 91, 070-346 1791

Helene Brewer, projektledare Attraktiv arbetsplats på lika villkor 090-16 19 05, 070-989 0127

Se även vår hemsida under umea.se/skola: http://www.umea.se/barnutbildning/allmantomutbildning/maltidsservice/jamstalldhetsprojekt.4.24809a0f108c48e27eb7fff15698.html


Gabrielle Hultdin
Informatör för- och grundskolan
090-16 12 33, 070-345 12 33

Bifogade filer

PDF-dokument