Skip to main content

KFUMs sommarläger på Norrbyskär beviljas 60 000 kr

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2018 17:26 CET

Bidraget ska användas för lägerverksamhet för barn med funktionsnedsättning samt till reducerad deltagaravgift eller friplats till ett antal barn.

Fritidsnämnden beviljade KFUMs lägerverksamhet på Norrbyskär totalt 60 000 kr under sammanträdet 31 januari. 30 000 kr i inkluderingsbidrag och 30 000 kr i projektstöd. Totalt beräknas lägerverksamheten att kosta 3 316 000 kr. En stor del av kostnaderna finansieras genom andra bidrag och sponsring.

KFUM har länge bedrivit lägerverksamhet på både Norrbyskär och Nydala. De har tidigare enbart ansökt om projektbidrag för den senare. Lägerverksamheten på Nydala beviljades 120 000kr från bidraget projektstöd ungdom under sammanträdet.

– Föreningen gör det möjligt för barn i familjer som egentligen inte har råd att få ett fint sommarlov. De bedriver en viktig verksamhet som vi självklart stöttar, säger Ari Leinonen (S), ordförande i fritidsnämnden.

– Vi har beviljat bidrag till KFUM tidigare, och gör det även i år, för deras daglägerverksamhet på Nydala. De gör ett bra arbete och visar på ett utbud som gör att det finns något för alla, Lennart Johansson (M), vice ordförande i fritidsnämnden.

Om lägerverksamheten på Norrbyskär

Verksamheten på Norrbyskär riktar sig till åldrarna 8–16 år. Under sommaren 2018 räknar de med att ta emot 160 barn. För att öka tillgängligheten kommer cirka 30 barn att erbjudas reducerad deltagaravgift och cirka 15 barn kommer att kunna delta kostnadsfritt.

Mer information

Ari Leinonen (S)
ordförande
fritidsnämnden
070-567 92 14
ari.leinonen@umea.se

Lennart Johansson (M)
vice ordförande
fritidsnämnden
070-330 37 45
lennart.johansson@umea.se

Anders Linder
tf. fritidschef
070-570 78 45
anders.linder@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.