Skip to main content

Klimatdebatten fortsätter på lokal nivå

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 17:26 CET

Klimatdebatten i Köpenhamn fortsätter på lokal nivå, imorgon onsdag sker ett seminarium kring hur Umeå kan bli FairTrade City. Vad kan Umeå göra för det globala samhället? För medarbetare inom Umeå kommun är det en självklarhet att få in en omvärldsbevakning i både undervisning
och i arbetet med internationella kontakter. Gruppens erfarenheter tar de med sig på en resa till Guatemala i vår. Målsättningen är hög: att göra dagens barn och undomar till morgondagens medvetna vuxna.

Den 2 mars åker nio lärare och skolledare från grund- och gymnasieskolan och Stadsledningskontoret på en tre veckor lång studieresa till Guatemala. Gruppen består av 25 personer från norra Sverige, samlade i projektet "Den Globala Skolan", som Sida står bakom.

Gruppen vill öka sin kunskap kring hållbar utveckling som ska bidra till att göra Umeås elever mer medvetna om sin egen roll i det globala samhället. Syftet med att åka just till Guatemala är att få en djupare insikt i hur människor i ett fattigt land har det. Gruppen ska bo och äta hemma hos Mayaindianfamiljer i byn Yalambojoch och följa vardagen i hemmet och i omgivningen. De ska också besöka biståndsprojekt såsom kaffekooperativ och svenska ambassaden i Ciudad de Guatemala för att få en inblick i Sveriges och EU:s utvecklingssamarbete.

- Ambitionen är att Umeå och dess invånare ska bli mer ekologiskt och etiskt medvetna konsumenter. Inom skolan arbetar vi målmedvetet för att alla verksamheter ska vara en "skola för hållbar utveckling" och den utmärkelsen söker alla enheter som kommit tillräckligt långt på
vägen. Att ha ett hållbart arbetssätt och tänk pågår i alla möjliga former och är viktiga pusselbitar.

Media inbjuds att besöka seminariet imorgon onsdag, 3 februari kl 8.30-12.00 då vi  berättar mer om resan och vår ambition att öka kunskaperna kring vad ett hållbart samhälle innebär i praktiken.

Plats:
Stadshuset, Ryttmästaren, diskussion kring frågan om Umeå som bland annat en kommande Fair Trade City. På plats finns alla deltagare i Guatemalaresan.

Program:
8.30-8.45 Inledning, Bo Hellström, Den Globala Skolan
8.45-9.30 Vad är Fair Trade?  Rättvis handel - för vem gör det
skillnad? Ramona Zadissa, ambassadör FairTrade
9.30-10.00 Så arbetar Piteå kommun med att vara en FairTrade-City. Åsa
Wikman, Piteå Kommun deltar via satellit
10.00-10.45 FairTradefika med utställare
10.45-12.00 Handel och hållbar utveckling.
Karl-Johan Bonnedal, Handelshögskolan Umeå universitet

För mer information:
Royne Söderström 070-6021426, miljöstrateg Umeå kommun
Anna Lodén,073-8320838, lärare Dragonskolan

Mer information: www.denglobalaskolan.com
>
>