Skip to main content

Linneaskolan utsedd till Årets verksamhet 2006

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 08:27 CET

Umeå kommun har för andra året utsett en enhet till ”Årets verksamhet”.
Vinnare är Linneaskolan i Röbäck.
– Vi är jätteglada, men också överraskade, säger skolans rektor Marika
Nilsson.

Juryn utsåg Linneaskolan till vinnare för att personalen, i samverkan med
eleverna, lyckats bäst med att planera, genomföra, följa upp och utvärdera
skolans verksamhet.

Linneaskolan gör skäl för namnet kvalitetsskola. I den senaste årskullen
niondeklassare hade ingen elev lägre betyg än godkänt i kärnämnena
svenska, engelska och matematik.

Skolan får också ett hedersomnämnande för att man lyckats väl med att
skapa delaktighet för både personal och elever, som planerar verksamheten
tillsammans. Undervisningen är organiserad utifrån ett antal
kunskapsområden, ett arbetssätt som innebär att lärarna arbetar
tillsammans med eleverna för att nå uppsatta mål.

Samarbetet med föreningslivet och andra skolor är också välutvecklat.

– Vi har till exempel ett omfattande samarbete med Röbäcks IF och Röbäcks
SK som utmynnat i att idrotten stöttar skolan och tvärtom, berättar
skolans rektor Marika Nilsson.

Deltog på prisceremonin på Hotell Plaza gjorde, förutom skolans rektor
Marika Nilsson, också lärarassistenterna Lena Sandström och Anita
Kenneman, läraren Katarina Lundkvist och skolmorfar Stig Nordlinder.

Vad skolan ska göra för prispengarna är ännu inte bestämt.
– Det ska personalgruppen bestämma tillsammans. Kanske blir det en
studieresa. Men en sak är i alla fall klar: att vi vunnit ska på nåt sätt
synas för eleverna, säger Marika Nilsson.

Juryns motivering:

“Linneaskolan arbetar föredömligt med planering, genomförande, uppföljning
och utvärdering med en tydlig koppling mot sina verksamhetsmål. Skolan har
omfattande och väl utvecklade samarbeten, både inom och utanför kommunen.
Med eleven i fokus och med stor delaktighet och engagemang bland all
personal utvecklas och förbättras skolans verksamhet. Skolan vill
stimulera lusten att lära och arbetar också för att utveckla hela
människan. I detta arbete har man utvecklat ett ämnesövergripande
arbetssätt kallat KO, kunskapsområde. Sammanfattande kan sägas att
Linneaskolan genom en bred delaktighet och en medveten struktur för sitt
kvalitetsarbete, skapat goda resultat inom alla områden och visar att man
lever upp till sin vision att vara en trygg och trivsam arbetsplats som
man gärna återvänder till.”

Fakta om utmärkelsen Årets verksamhet

Priset har instiftats för att uppmärksamma goda exempel, inspirera och
skapa diskussion. Utvärderingen bygger på att verksamheterna frivilligt
väljer att delta och dela med sig av sina erfarenheter. Under processens
gång granskas verksamheten av examinatorer. Kvalité, resursanvändning,
förmåga att planera och utvärdera, samt hur enheten tar hand om
medarbetare och brukare är några områden som betygsätts utifrån en i
förhand given mall.

Efter en granskning i flera led, där både medarbetare, fackliga
representanter, och en jury bestående av stadsdirektören,
personaldirektören, samt fackliga representanter arbetat sida vid sida med
kommunchefen i Vännäs, landstingsdirektören och en professor från
handelshögskolan Umeå universitet, koras en vinnare.

Fyra hedersomnämnanden

Turistbyrån, Miljö- och hälsoskydd, Rödängskolan, Socialtjänsten i
Hörnefors fick varsitt hedersomnämnande

Juryns samtliga motiveringar finns i bilaga.

För mer information kontakta:

Johan Gammelgård
Kvalitetschef
090-16 23 28
070-344 84 64
johan.gammelgard@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Bifogade filer

PDF-dokument