Skip to main content

Öppen Gemenskaps kvinnojour beviljas 1 319 000 kr i föreningsstöd

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 16:59 CET

Individ- och familjenämnden beviljar Öppen gemenskaps kvinnojour 1 319 000 kr i föreningsstöd.

— Öppen gemenskaps kvinnojour fyller en viktig funktion för personer i en utsatt situation. Det är självklart för oss att fortsätta stödja deras arbete, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden, Umeå kommun.

— Beslutet att ge Öppen gemenskap 1 319 000kr i föreningsbidrag känns som dagens bästa beslut, säger Anna-Karin Sjölander (C), vice ordförande i individ- och familjenämnden, Umeå kommun. 

Om Öppen gemenskaps kvinnojour
Öppen Gemenskaps kvinnojour erbjuder skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i aktivt missbruk och/eller psykisk ohälsa, kvinnor med barn (även pojkar upp till 18 år), kvinnor över 65 år och kvinnor med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.

Kontakt

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
mejl

Anna-Karin Sjölander (C)
vice ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 15 17
mejlUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.