Skip to main content

SAS lägger ner turer mellan Umeå-Stockholm – Tillväxtalliansen riktar skrap kritik mot SAS ledning

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 10:08 CET

SAS planerar att lägga ner ett antal flighter på sträckan Umeå- Stockholm, bland annat den populära 7.30 turen till Arlanda – en flight som pendlande affärsresenärer från Umeå är i det närmaste beroende av.
Tillväxtalliansen i Umeå, en allians mellan Umeåregionens kommuner, näringsliv och Umeå universitet, går nu till angrepp mot SAS ledning i
skarpt formulerat brev.

I brevet, som är adresserat till SAS VD Anders Ehrling, lyfter Tillväxtalliansen fram flera argument för att SAS ska omvärdera sin syn på Umeå, och inte genomföra tidtabellsförändringen som, om inte SAS ändrar uppfattning, träder i kraft den 1 januari 2007.

– Vill SAS strypa en tillväxtregion? Umeå är en av landets mest expansiva regioner med ett internationellt näringsliv. Umeå Flygplats är den knutpunkt som förbinder regionen med omvärlden och som upprätthåller och stärker den regionala servicen och företagens konkurrenskraft. Vi ifrågasätter motiven bakom förändringen, säger Lennart Holmlund, kommunstyrelsens ordförande (s).

Sista turen tidigareläggs
De planerade förändringarna i tidtabellen innebär också att de sista kvällsturen från Arlanda till Umeå tidigareläggs till 21.20 istället för 22.30. Också detta är en kraftig försämring för resenärer till Umeå.

– Turen som går från Umeå klockan 22.30 har i viss mån varit möjlig att kombinera med ankommande flyg från kontinenten och därmed undvika övernattning på Arlanda innan hemfärd till Umeå, säger kommunens näringslivschef Roland Carlsson.

Affärsresenärer hårt drabbade
SAS senaste kvartalsbokslut visar att företaget mår bra. Resultatet har förbättrats med en halv miljard på bara ett år. Den nedläggningshotade 7.30-avgången från Arlanda till Umeå är dessutom nästan alltid fullsatt.

– Affärsresenärerna drabbas hårdast. För många av dem är 7.30-turen till Arlanda något av en institutionell nödvändighet. Att hänvisas till en tidigare avgång 06.30 är knappast vad till exempel resenärerna med SAS årskort hade förväntat sig när de pungade ut med åtskilliga tiotals tusen kronor, säger Fredrik Lundberg, vd för Swedbank i Umeå och Tillväxtalliansens ordförande.

– Vi förväntar oss att SAS inte medverkar till att strypa tillväxtregionen Umeå. Om SAS vill vara ett modernt serviceföretag med kundfokus så borde förslaget skrotas, sägerLennart Holmlund.

Brevet till Anders Ehrling är undertecknat av Tillväxtalliansens ordförande Fredrik Lundberg, Lennart Holmlund, kommunstyrelsens ordförande i Umeå, Lars Stenlund, ordf. i Västerbottens Handelskammare, och Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet,

Fakta om Tillväxtalliansen
Tillväxtalliansen är ett partnerskap för samarbete i tillväxt- och utvecklingsfrågor i Umeåregionen. I Tillväxtalliansen ingår Umeå kommun, Vännäs kommun, Robertsfors kommun, Vindelns kommun, Bjurholms kommun, Nordmalings kommun, Västerbottens läns landsting, Umeå universitet och representanter för Företagarna, Handelskammaren, Svensk Handel och enskilda företag.

För mer information kontakta:

Fredrik Lundberg
Ordförande i Tillväxtalliansen, vd Swedbank Umeå
090-16 91 70
070-376 80 99
fredrik.lundberg@swedbank.se

Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (s)
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Näringslivschef Roland Carlsson
090-16 32 10
070-578 65 50
roland.carlsson@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se