Skip to main content

Stadsbiblioteket tar efter pantmaskiner

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 09:06 CEST

Biblioteksböcker ska återlämnas på samma sätt som du pantar tomglas. Nya rutiner på biblioteket som gynnar både besökare och personal.

- Detta är ett steg i vårt långsiktiga arbete med att värna besökarnas integritet, ge bättre service ute på golvet, och förbättra personalens arbetsmiljö, säger Åke Samuelsson, enhetschef Umeå Stadsbibliotek.

Idag tas Umeå stadsbiblioteks nya återlämningsanläggning i bruk. I stället för att lämna tillbaka över disk, kommer du i fortsättningen att göra ungefär som när du pantar tomglas. Böcker, skivor, filmer och annat som du lånat matas i en automat. Den avregistrerar, larmar och grovsorterar. Till slut hamnar materialet på olika vagnar och lådor redo att sättas ut i biblioteket av personalen.

- Det har varit en lång process med diskussioner och idéer från både personal och besökare, så det känns roligt att det nu blivit verklighet, säger Åke Samuelsson.

Automatiseringen innebär att integriteten kring boklån ökar. Eftersom biblioteket redan har full självbetjäning när man lånar, kan man nu både låna och lämna tillbaka utan att någon i personalen ser vad man lånar hem.

En annan effekt är en betydligt bättre arbetsmiljö för personalen. Flera moment försvinner i hanteringen av böckerna. Även om inte varje bok väger så mycket innebär den stora mängden som hanteras, cirka 2000 volymer om dagen, ändå att avsevärda tyngder lyfts varje dag. Att återlämningsrutinerna automatiseras innebär att risken för förslitningsskador minskar kraftigt.

Färre manuella rutiner betyder också att personalen i högre grad kan ägna sig åt att hjälpa besökarna att hitta vad man söker i biblioteket.

För mer information kontakta:

Åke Samuelsson

Enhetschef

Umeå Stadsbibliotek

090-16 33 69,

070-316 31 15