Skip to main content

Två förskollärare får resestipendium till Italien

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 13:13 CET

Helena Rosqvist och Malin Pettersson, två förskollärare på förskolan Klumpen, har tilldelats resestipendium på 15 000 kr vardera för att under våren kunna åka på studieresa till Reggio Emilia. Förskolan Klumpen har ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt på sin förskola och nu får två av förskollärarna chansen att lära sig mer på plats i Italien.

Helena och Malin har stor drivkraft i Klumpens Reggio Emilia-arbete, Helena är också engagerad som pedagogisk handledare inom för- och grundskolans pedagogiska utvecklingscentrum Idéan och Malin har gått utbildning för att bli handledare. De ser resan som en fantasisk chans för att fördjupa sig i det Reggio Emilia-inspirerade arbetssättet.

- Arbetssättet har legat till grund för vårt eget arbete och pedagogiska förhållningssätt under lång tid. Att få uppleva och se det här på plats tror vi kommer att gagna oss, vår förskola, barn och
kollegor, säger både Helena och Malin på förskolan Klumpen.

Det är första gången pedagoger från Klumpen reser till Reggio förutom rektorn Carina som gjorde en resa dit år 2000.

- Att få delta i en studieresa till Reggio är nog vad alla pedagoger på Klumpen skulle vilja få tillfälle till någon gång. Jag ser fram emot de nya impulser som de kommer att delge oss för ytterligare kraft till
utveckling, säger Carina Nordström, rektor på förskolan Klumpen.

Stipendiet har delats ut av Loris Malaguzzistiftelsen. Läs mer om Klumpens arbetsätt och barnsyn på deras hemsida:
www.skola.umea.se/klumpenforskola

För mer information, kontakta:
Carina Nordström, rektor, 090-16 26 15, 070-511 20 59