Skip to main content

Umeå hjälper Turkiet att utveckla demokratin

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 08:44 CEST

Umeå deltar i ett SIDA-projekt, vars syfte är att utveckla den kommunala nivån i Turkiet. Flera områden på den kommunala nivån bör utvecklas innan Turkiet kan bli EU-medlemmar. 13 tjänstemän och politiker från Turkiet besöker Umeå mellan den 27 och 31 augusti. Gästerna ska lära sig mer om
ekonomi, personalfrågor samt svenska massmedier och öppenhet.

Första besöket i Umeå
De tretton gäster som kommer till Umeå den 27-31 augusti är samtliga politiker eller tjänstemän i de fem kommunerna - fyra borgmästare, ett antal vice borgmästare och andra tjänstemän.

Presskonferens
I samband med besöket äger en presskonferens rum. Presskonferensen leds av kommunalrådet Marie-Louise Rönnmark (s) som bland annat berättar med om Umeås roll i SIDA-projektet TUSENET samt Umeås roll i EU.

Dag: tisdag den 28 augusti
Tid: 13.00
Plats: Officersmässen, I20-området

Bakgrund
TUSENET är ett fyra år långt SIDA-finansierat projekt som leds av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och UMT, den turkiska motsvarigheten till SKL. Projektets syfte är att hjälpa Turkiet att stärka den kommunala nivån, eftersom det är ett av de områden som EU påpekat bör ses över inför Turkiets ansökan om inträde i EU. I Sverige arbetar Stockholms stad,
Kalmar, Karlstad, Malmö och Umeå kommuner i projektet.

Projektet är uppdelat i olika områden och Umeås områden är ekonomi och personal. Varje svensk kommun har ett antal kommuner knutna till sig. Umeå
kommun samarbetar med tre kommuner från Bursa, en kommun från Eskisehir samt en kommun i Ankara. Bursa och Eskisehir ligger söder om Marmarasjön.
Kommunernas invånarantal varierar från 240~000 till 1,2 miljoner. Turkiet har 8-10 procent årlig tillväxt.

För mer information kontakta:
Louise Söderlund, delprojektledare
070-399 11 79

Marie-Louise Rönnmark
Kommunalråd (s)
Umeå kommun
070-655 64 84
marie-louise.ronnmark@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070-669 00 10
jorgen.boman@umea.se