Skip to main content

Utmärkelse till lustfylld språkundervisning

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2017 08:00 CET

Projektet ”Sfi – Klara, färdiga, gå!” på Sfi-skolan i Umeå har tagit emot priset The European Language Label – Europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning 2017. Utmärkelsen delades ut av Skolverket.

"SFI – Klara, färdiga, gå!" är ett projekt i tre steg som har som huvudmål att hjälpa invandrade personer med kort eller ingen skolbakgrund ut på arbetsmarknaden och in i egen försörjning. De tre orden i projektets namn symboliserar också tre steg för att nå målet.

Motivering

Europeisk kvalitetsutmärkelse för språkundervisning 2017 har tilldelats Viva komvux/sfi i Umeå för ett arbetsmarknadsprojekt för kortutbildade vuxna.

Projektet innefattar flera delar: ämnesintegrerad undervisning med fokus på andraspråksinlärning (SFI), studiebesök på arbetsplatser i syfte att verka integrationsfrämjande, hälsoarbete för fysiskt och psykiskt välbefinnande samt arbete med jämställdhet och likabehandling.

” Sfi – Klara, färdiga, gå” har fått språkutmärkelsen European Language Label för att projektet är motivationsskapande då både hälsa och omvärldskunskap står i fokus och språkkunskaperna blir verktyget för att nå än djupare och bredare kunskaper.

Studiebesöken bidrar i hög grad till att göra skolundervisningen lustfylld. Deltagarna använder och lär sig språket i ett reellt sammanhang och får ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Genom projektet ” Sfi – Klara, färdiga, gå” har elevernas olika behov identifierats och synliggjorts och många har efter avslutad utbildning fått en anställning.

Vi som arbetar i projektet är såklart mycket glada och stolta över utmärkelsen och vi vill passa på att tacka alla som varit med både före och under projektresan. 2018 går vi in i vårt sista år med medfinansiering från Europeiska socialfonden och vi ser fram emot en implementering av vårt framgångsrika koncept, säger Josefin Denman, delprojektledare för ”Sfi – Klara, färdiga, gå!”.

I referensgruppen för utmärkelsen satt representanter från EU-kommissionen, Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet, Lärarnas riksförbund, Språklärarnas riksförbund, utländsk juryrepresentant från schweiziska ambassaden samt Skolverket.

Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden, som beviljat stöd på 6 125 000 kr över en treårsperiod, januari 1016–december 2018.

För mer information
Josefin Denman
Viva komvux/Sfi
Umeå kommun
070-274 27 97

Anne Kivinemi
rektor Viva komvux/Sfi
Umeå kommun
090-16 28 57
070- 341 68 20

Peter Lundgren
kommunikatör
Viva kompetenscentrum
Umeå kommun
090-16 41 28
070-555 27 71Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.