Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 6 träffar

Minskad chans påverka lokalt ökar motstånd mot utbyggd vindkraft

Minskad chans påverka lokalt ökar motstånd mot utbyggd vindkraft

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2017 10:12 CET

Försämrade möjligheter för allmänheten att påverka lokalt kan skada tilltron till vindkraften och äventyra vägen till ett fossilfritt samhälle, tvärtemot den politiska tanken bakom ändrade regler. Det visar Johanna Liljenfeldt i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Stora brister i hur rennäringen styrs – statsvetare kräver politisk översyn

Stora brister i hur rennäringen styrs – statsvetare kräver politisk översyn

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2014 09:17 CEST

Styrningen av rennäringen präglas idag av motsättningar och avsaknad av konkreta mål. Det fragmenterade ansvaret och bristen på inflytande, samordning och politiskt agerande leder till minskad anpassningsbarhet inom renskötseln. – För att kunna hantera de utmaningar som renskötseln står inför krävs en politisk översyn av styrningssystemet, menar statsvetaren Annette Löf vid Umeå universitet.

Folkförsäkringar – en social innovation för kvinnor och arbetare

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2011 09:20 CEST

För drygt hundra år sedan kunde arbetare och kvinnor för första gången börja teckna livförsäkringar, något som tidigare bara varit en fråga för välbärgade män. Enligt Liselotte Eriksson, ekonomisk historiker vid Umeå universitet, understödde livförsäkringsindustrin utvecklingen av demokrati och kvinnors rättigheter på flera sätt.

Svalt intresse för elevråd på högstadiet

Svalt intresse för elevråd på högstadiet

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2011 09:08 CEST

Få elever i årskurs 7–9 deltar aktivt i klassråd, elevråd eller liknande formella organ för elevinflytande. Särskilt sällsynta är engagerade pojkar. Maria Rönnlund vid Umeå universitet och Umeå kommuns Lär- och forskningscentrum anser ändå att dessa system är viktiga för ungdomars demokratiska fostran. – Men formerna för inflytandet bör diskuteras, och fler elevgrupper involveras.