Skip to main content

Pressmeddelanden 4 träffar

Ny cyberinfrastruktur för tvärvetenskaplig forskning

Ny cyberinfrastruktur för tvärvetenskaplig forskning

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 11:59 CET

Genom att koppla samman en rad internationella forskningsdatabaser kommer DataARC att utveckla ett online-verktyg och infrastruktur för att möjliggöra starkare och nydanande tvärvetenskaplig forskning om "human ecodynamics" i den nordatlantiska regionen. Ansvariga enheter i detta National Science Foundation-projekt vid Umeå universitet är Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) och Humlab.

Behandling av överdrivet dataspelande i unik studie

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2012 08:31 CEST

Ett nytt forskningsprojekt om att utvärdera ett internetbaserat självhjälpsprogram för överdrivet dataspelande startar nu vid Umeå universitet. Syftet är att förbättra behand¬lingen av personer med dataspelsproblematik, en grupp som hamnat i skymundan.

Ny metod ökar förståelsen för vetenskapliga data

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2012 10:01 CEST

Tommy Löfstedt beskriver i sin avhandling matematiska metoder för att dela upp stora mängder data från experiment i sina olika beståndsdelar så att de olika delarna kan analyseras och tolkas var för sig. Avhandlingen försvaras vid Umeå universitet fredag 15 juni.

Vad händer i världen när det digitala flyttar ut från datorerna?

Vad händer i världen när det digitala flyttar ut från datorerna?

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2011 16:13 CET

Hur bygger vi smarta städer? Vad innebär lagringen av våra rörelser via GPS:er, sensorer och övervakningskameror? Vad ”samtalar” uppkopplade saker om med varandra? Vad betyder det att bilar och vägar kommunicerar med omgivningen? Hur ska vi designa service och system i en sådan uppkopplad värld? Kan vi förstå en uppkopplad värld bättre genom att analysera olika mediers historiska utveckling?

Nyheter 1 träff

Vad händer i världen när det digitala flyttar ut från datorerna?

Vad händer i världen när det digitala flyttar ut från datorerna?

Nyheter   •   Nov 29, 2011 16:05 CET

Hur bygger vi smarta städer? Vad innebär lagringen av våra rörelser via GPS:er, sensorer och övervakningskameror? Vad ”samtalar” uppkopplade saker om med varandra? Vad betyder det att bilar och vägar kommunicerar med omgivningen? Hur ska vi designa service och system i en sådan uppkopplad värld? Kan vi förstå en uppkopplad värld bättre genom att analysera olika mediers historiska utveckling?